Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodszkodowanie+z+PZU
Zwolnienie z długu -

Zobowiązanie wygasa, gdy wierzyciel zwalnia dłużnika z długu, a dłużnik zwolnienie przyjmuje.
Art. 508 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

odszkodowanie+z+PZU

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2519 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odszkodowanie od gminy w przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości w planie zagospodarowania

zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące. Winien zatem Pan wystąpić do gminy z żądaniem o odszkodowanie albo wykupienie nieruchomości. Gmina może także dokonać w uzgodnieniu z Panem

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2008

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Nastąpiła zmiana gruntu rolnego klasy V przez moją gminę na grupę budowlaną. Z tego tytułu wzrosły mi koszty podatku od nieruchomości. Nikt mnie nie pytał o zdanie. Czy mam prawo starać się o anulowanie tego przekształcenia? Dodam, że na tej

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Udział własny w ubezpieczeniu auto casco

, ubezpieczający wyraża zgodę na warunki określone w OWU. Zgodnie z § 12 pkt. 5 ust. 3 UWU, PZU S.A. może uzależnić zawarcie umowy ubezpieczenia w zakresie AC kradzież od zastosowania w umowie udziału własnego w szkodach polegających na kradzieży pojazdu (bez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 marca 2007

Zastrzeżona kara umowna

przez dłużnika, przepis art. 482 k.c. w zakresie kary umownej zastępuje art. 471 k.c. (kodeksu cywilnego). Z tego też powodu zasadne jest ustalenie, że kara umowna nie jest należna w każdym przypadku naruszenia przez dłużnika istniejącej więzi

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Autor fotografii może domagać się odszkodowania

wynagrodzenia. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 21 października 2011 roku sygn. akt IV CSK 133/11 stwierdził jednak, że przewidziane w art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych odszkodowanie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 14 września 2012

Obowiązek odszkodowawczy w przypadku kolizji pojazdu z dzikim zwierzęciem

, że zwierzyna dzika biega sobie w stanie wolnym, nie jest niczyją własnością i nadleśnictwo jej nie ubezpiecza. Czy mam szanse na odszkodowanie i od kogo?

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 roku prawo łowickie, do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012

Opłata za bezumowne korzystanie z mieszkania w przypadku orzeczonej eksmisji

zmianie Kodeksu cywilnego, osoby zajmujące lokal bez tytułu prawnego są obowiązane do dnia opróżnienia lokalu co miesiąc uiszczać odszkodowanie. Odszkodowanie to odpowiada wysokości czynszu, jaki właściciel mógłby otrzymać z tytułu

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2008

Dwa razy zawarta umowa ubezpieczenia OC właścicieli pojazdów

Wypowiedziałem OC z dniem 19.04.2007 roku. Pismo wysłałem listem poleconym 17 kwietnia. Po kilku dniach PZU przysłało pismo powołując się na art. 61 ustawy z dnia 23.04.1964 roku, że oświadczenie woli które ma być złożone innej osobie uznaje się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Wywłaszczenie nieruchomości pod drogi

projektowanych. Oznacza to, że właściciel działki traci np. 0,12 ha swojej nieruchomości. Musi odsunąć sie np. z płotem. Proszę o wyjaśnienie, do kiedy właściciel nieruchomości może żądać rekompensaty za zajecie nieruchomości pod drogi publiczne. Do kogo należy

Słowa kluczowe: wywłaszczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 października 2007

Prawo do żądania odszkodowania za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego

jest uiszczać właścicielowi odszkodowanie za czas zajmowania tego lokalu bez tytułu prawnego. W takim przypadku per analogia stosuje się przepisy art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6 … 252 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.