Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodstąpienie od umowy
 
Wyszukiwana fraza:

odstąpienie od umowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 32 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

developerem ma Pan oświadczenie, że strony aktu poddają się egzekucji na jego podstawie (art. 777 k.p.c.), to wówczas wystarczy, że ten akt wraz z pozostałymi dokumentami (odstąpienie od umowy, oświadczenie o potrąceniu, wezwanie do zapłaty) skieruje Pan do

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Odstąpienie od umowy z powodu błędnej ceny na aukcji Allegro

Czy można odstąpić od umowy kupna sprzedaży, stroną odstępującą miałby być sprzedający? Sprzedaż odbywała się na aukcji allegro. Wypełniając formularz ogłoszenia podałem cenę używając znaków interpunkcyjnych tj. kropki - wpisałem kwotę 24.500 zł a

Słowa kluczowe: aukcja, błąd, odstąpienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Dla skuteczności odstąpienia od umowy konieczne jest zapłacenie odstępnego

oświadczenie zgodnie woli że odstępuje, jednak deweloper uznał moje odstąpienie za nieskuteczne ponieważ nie złożyłem jednocześnie zapłaty tytułem odstępnego. Czy faktycznie muszę w momencie składania oświadczenia o odstąpieniu od umowy jeszcze płacić odstępne

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Odstąpienie od umowy zawartej na Allegro z powodu wady oświadczenia woli w postaci błędu

zwiększony nie zawarłby umowy w takim kształcie. W razie sporu stron, pozostanie rozstrzygnięcie sadu czy odstąpienie od umowy było zasadne. Porady prawne Zespół Internetowej Kancelarii Prawnej www. SerwisPrawa .pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2007

Odstąpić od umowy sprzedaży sprzedawca możne tylko gdy strony to zastrzegły w umowie, albo gdy umowa nie jest jeszcze wykonana

odstąpienia od umowy kupujący może żądać zapłaty tych kosztów?

Odstąpienie od umowy ze swej istoty ma moc wsteczną (ex tunc), co stawia strony w sytuacji sprzed zawarcia umowy. Jeżeli obie strony umowy zastrzegły sobie…

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 sierpnia 2008

Odstąpienie od umowy na podstawie rękojmi

wykazać, że o wadach wiedział) to sytuacja, w której sprzedawca niezwłocznie wymieni rzecz wadliwą na rzecz wolną od wad albo niezwłocznie wady usunie. Reasumując ma Pan możliwość przystać na żądanie zwrotu ceny i odstąpienie od umowy przez kupującego albo

Słowa kluczowe: rękojmia za wady
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2007

Odstąpienie od umowy przedwstępnej z developerem

umowy jest prawnie skuteczne. Aby odstąpienie od umowy mogło nastąpić skutecznie, konieczne jest wprowadzenie do umowy odpowiedniego zastrzeżenia umownego prawa odstąpienia oraz określenie terminu, w którym odstąpienie może nastąpić. Oświadczenie…

Słowa kluczowe: bank, developer, kredyt, kredyt hipoteczny
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2012

Odstąpienie od umowy rezerwacji lokalu mieszkalnego zawartej z deweloperem i zwrot wpłaconej zaliczki

Dokonałem rezerwacji lokalu mieszkalnego nowo wybudowanego. Z tego tytułu wpłaciłem zaliczkę 5000 zł. W umowie rezerwacji jest paragraf o odstąpieniu od niniejszej umowy przez kupującego, co skutkuje przepadkiem zaliczki na rzecz sprzedającego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 czerwca 2006

Wykonawca może żądać zapłaty mimo nie wykonania dzieła

, które do tej pory wpłacił i czy będę mógł dochodzić od niego wpłaty brakującej kwoty?

W zakresie opisanego stanu faktycznego stosować będziemy przepisy umowy o dzieło, określone w Kodeksie cywilnym oraz zapisy zawartej pomiędzy stronami tego stosunku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011

W razie złego wykonania prac można odstąpić od umowy

wykonał roboty budowlane w taki sposób, że jego dzieło nie nadaje się do użytku. W opisanym stanie faktycznym z uwagi na wadliwe wykonanie robót, a jednocześnie brak chęci ich poprawienia, w naszej ocenie najkorzystniejsze byłoby odstąpienie od umowy na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 24 stycznia 2013
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.