Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodsetki
Odsetki -

Odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu. Jeżeli wysokość odsetek nie jest w inny sposób określona, należą się odsetki ustawowe. Maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać czterokrotności wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (odsetki maksymalne).
Jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne. Postanowienia umowne nie mogą wyłączać ani ograniczać przepisów o odsetkach maksymalnych, także w razie dokonania wyboru prawa obcego. W takim przypadku stosuje się przepisy ustawy.
Art. 359 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

odsetki

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 111 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odsetki od należności przeterminowanych

mam płacić odsetki?

Jeżeli nie ma Pan żadnego dowodu na poparcie swoich twierdzeń, to istotnie sprawa w sądzie jest z góry skazana na przegraną, chyba że pracownik, z którym Pan współpracował zostałby przesłuchany w charakterze świadka w tym

Słowa kluczowe: odsetki, roszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lipca 2006

Odsetki za zwłokę mogą być umowne albo ustawowe

ulega zwiększeniu o ogłoszony przez Prezesa GUS wskaźnik wzrostu towarów i usług konsumpcyjnych licząc od daty podpisania umowy. Zapłatę za mieszkanie uiściłam 20.10.2005 roku. Developer naliczył mi odsetki za okres: od dnia podpisania umowy do okresu

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Odsetki od należności przeterminowanej

. Czy należą mi się odsetki ustawowe od 31 sierpnia czy też od 7 listopada b. roku?

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 359 § 1 kodeksu cywilnego (Kc), odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 listopada 2007

Zobowiązanie umowne a zmiany kształtujące ten stosunek prawny

odsetek ustawowych w przypadku nieterminowej wpłaty którejś z wpłat. Początkowo wpłaty dokonywane były terminowo, a później już w różnych terminach i wysokościach, które bank księgował według swojego uznania na odsetki lub kapitał. W 2005 roku podpisano

Słowa kluczowe: długi, odsetki, ugoda, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2007

Okres przedawnienia odsetek od należności głównej

Jako spółka cywilna prowadzimy aptekę. Jedna z hurtowni farmaceutycznych, z którą zakończyliśmy współpracę naliczyła nam odsetki za opóźnione płatności. Odsetki za okres do 2 lat już zapłaciliśmy ale hurtownia wystawiła też notę za okres między 2

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 września 2007

Zachowek a roszczenie o odsetki

mieszkania (zakładając, że mieszkanie to stanowi całą masę spadkową). Roszczenie o zachowek jest roszczeniem pieniężnym. Zgodnie z ogólną zasadą dotyczącą odsetek określoną w art. 359 § 1 Kc, odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to

Słowa kluczowe: odsetki, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 listopada 2007

Odsetki od podwyższonych alimentów

dnia ogłoszenia wyroku do dnia zapłaty. Teraz była żona domaga się zapłaty odsetek. Ja policzyłem odsetki od całej kwoty wyrównania od dnia wyroku, do dnia zapłaty. Przecież nie wiadomo było w momencie składania pozwu o podwyższenie, czy sąd

Słowa kluczowe: alimenty, odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 lutego 2008

Przedawnienie roszczeń o odsetki

Czy odsetki od zaległości w czynszu, który został spłacony mogą być podstawą do eksmisji? Czy istnieje przedawnienie należności za odsetki. Mam długi z tytułu odsetek, które maja historię od 1990 roku do 1995 roku. Na dzień dzisiejszy jest to kwota

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2008

Przedawnienie odsetek od należności głównej

Czy przedawniły sie odsetki od sprzedaży za towar w działalności gospodarczej? Terminy zapłaty faktur dotyczył roku 2000 i 2001. W roku 2001 wierzyciel otrzymał sądowy nakaz zapłaty i skierował go do komornika. Wpłaciłem już większą część kwoty z

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2009

Odsetki za opóźnienie w zapłacie

Ile wynoszą odsetki za każdy dzień opóźnienia z zapłatą czynszu?

Zgodnie z art. 359 k.c. odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 lipca 2009
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 12 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.