Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodroczenie rozprawy
 
Wyszukiwana fraza:

odroczenie rozprawy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 10 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odroczenie rozprawy sądowej

?

Zgodnie z treścią art. 156 k.p.c. sąd dokonuje odroczenia rozprawy jedynie z ważnej przyczyny. Strona może wnosić o odroczenie rozprawy , powołując się właśnie na ważną przyczynę, która uniemożliwia Pani branie udziału w rozprawie. Taką ważną przyczyną

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2011

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

wstawi się ponownie. Jak mam postąpić w przypadku notorycznego nie wstawiania się żony na kosztowne rozprawy. Kto będzie ponosił koszty rozpraw za umyślne uchylanie się od obecności na wyznaczonych rozprawach. Ile razy może to zrobić, czy może odbyć się

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Nie każda choroba jest przesłanką odroczenia rozprawy

reprezentacji (np. ustanowienia substytuta lub innego pełnomocnika) lub osobistego uczestnictwa w rozprawie. Sąd nie pownien zatem uwzględnić wniosku o odroczenie rozprawy. Takie stanowisko znajduje także oparcie w wyroku Sądu Najwyżswzego z dnia 6

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2008

Odroczenie terminu rozprawy sądowej na wniosek strony

. Reasumując, może Pani złożyć do sądu wniosek o odroczenie terminu rozprawy, w której chce Pani brać udział, ewentualnie ustanowić pełnomocnika procesowego (albo poprosić kogoś aby był obecny jako publiczność na rozprawie). W razie gdyby sąd nie wyraził zgody

Słowa kluczowe: odroczenie rozprawy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Pismo procesowe o odroczenie terminu rozprawy

jakieś oświadczenie strony przeciwnej, z którego by wynikało, że strona ta wyraża zgodę na odroczenie rozprawy lub też potwierdzającego, że faktycznie prowadzone są pomiędzy stronami jakieś pertraktacje ugodowe. Takie oświadczenie w istotny sposób wzmocni

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 marca 2014

Kiedy można odroczyć rozprawę

wniosku do sądu przez strony i wskazanie na ważną przyczynę. Przepisy nie precyzują jakie to mogą być przyczyny. Ocena tych przyczyn podlega ocenie sądu. Często jednak sądy wyrażają zgodę na takie odroczenie. Często także sądy odraczają rozprawę, gdy nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Odroczenie przesłuchania w charakterze świadka

do sądu odpowiednie pismo (najlepiej aby doszło ono do sądu przed terminem rozprawy), w którym usprawiedliwi Pan przyczynę swojego niestawiennictwa związaną z pobytem poza granicami kraju. Jednocześnie w piśmie tym winien Pan wnosić o przesłuchanie w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Wyznaczenie terminu rozprawy zależy jedynie od sądu

składu orzekającego. W zakresie tym także na ustalony termin rozprawy nie przysługuje żaden środek zaskarżenia. Zasadniczo strony mogą jedynie wnosić o odroczenie terminu rozprawy w uzasadnionych przypadkach, przy czym sąd także nie musi wniosków tych

Słowa kluczowe: rozprawa, rozprawa sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2008

Niestawiennictwo strony na rozprawę sądową

materiału dowodowego wyda orzeczenie. Naszym zdaniem najkorzystniej byłoby złożyć pismo procesowe, wraz z wnioskiem o odroczenie rozprawy z uwagi na brak możliwości stawienia się strony, z uwagi na jej niedyspozycję (w piśmie tym należałoby wskazać na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 lutego 2011

Rozwód w przypadku małżeństwa z cudzoziemcem

zawieszonego postępowania wcześniej, ale wywoła on skutek z chwilą upływu terminu trzymiesięcznego bądź dłuższego – określonego przez strony we wniosku o zawieszenie. Niemożność pojednania małżonków skutkuje wyznaczeniem rozprawy, prowadzonej w składzie

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 stycznia 2008
« Poprzednia 1 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.