Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodpowiedzialność sprawcy
 
Wyszukiwana fraza:

odpowiedzialność sprawcy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 33 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Czyn ciągły przy wykroczeniu

Pańska wina nie budzi wątpliwości zostanie Pan uznany winnym i odpowiednio ukarany. Sąd wymierzając karę bierze pod uwagę wiele aspektów, m. tn. takich jak zachowanie sprawcy w trakcie przestępstwa i wykroczenia, a także po jego dokonaniu (przyznanie się

Słowa kluczowe: przestępstwo, wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Przedawnienie po uzyskaniu wyroku i wobec ukrywania majątku dłużnika

, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku, wówczas podlega odpowiedzialności karnej. Oprócz samego sprawcy, odpowiedzialność mogą ponosić także inne osoby, które ze sprawcą współdziałają przy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 grudnia 2009

Ubezpieczyciel wypłaca jedynie odszkodowanie do wysokości wartości poniesionej szkody

ubezpieczyciela jest zasadna. Niestety odpowiedzialność sprawcy szkody podlega odmiennym reżimom prawnym i może być sytuacja właśnie taka, że ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie w niższej wartości niż domaga się tego poszkodowany, wówczas wyrównanie obowiązku

Typ: Porada
Kategoria: inne
Data utworzenia: 24 września 2011

Naruszenie dóbr osobistych przez sąsiada

pieniężnej na wskazany cel społeczny. Opisane zdarzenie może także miech cechy wykroczenia - art. 107 kw (kodeksu wykroczeń) przewiduje odpowiedzialność sprawcy (kara ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 zł albo kara nagany), który w celu

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Odmowa przyjęcia mandatku karnego

sąd ukarze mnie karą co najmniej 3000 PLN. Czy w tym przypadku rzeczywiście ja popełniam wykroczenie i zostanę ukarany?

Kodeks wykroczeń przewiduje w art. 65 § 1 odpowiedzialność za wykroczenie osoby, która umyślnie wprowadza w błąd organ

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Odmowa przyjęcia mandatku karnego

sąd ukarze mnie karą co najmniej 3000 PLN. Czy w tym przypadku rzeczywiście ja popełniam wykroczenie i zostanę ukarany?

Kodeks wykroczeń przewiduje w art. 65 § 1 odpowiedzialność za wykroczenie osoby, która umyślnie wprowadza w błąd organ

Typ: Porada
Kategoria: Porady
Data utworzenia: 24 kwietnia 2007

Znieważenie funkcjonariusza publicznego nie musi być dokonane w miejscu publicznym lub publicznie

przestępstwa w zamiarze ewentualnym lub z winy nieumyślnej. Tym samym aby sprawcy przypisać odpowiedzialność karną, należy wykazać po jego stronie winę w zamiarze bezpośrednim (chciał i dokonał zniewagi). Podobnie jak w wypadku naruszenia nietykalności

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Roszczenie wobec gminy za opóźnienie w zbyciu nieruchomości

odpowiedzialność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w przypadkach naruszenia przepisów przez właściwy organ albo ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa. Przepis ten jednak ma ograniczony charakter i odnosi się do nieruchomości, o których

Słowa kluczowe: odszkodowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Odszkodowanie dla pracownika za szkodę związaną z nieprzyjęciem do pracy po procesie rekrutacji

jest do jej naprawienia. Art. 415 k.c. normuje odpowiedzialność deliktową opartą na winie sprawcy, dlatego czyn pociągający za sobą tę odpowiedzialność musi wykazywać określone znamiona odnoszące się do strony przedmiotowej i podmiotowej. Chodzi o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Oskarżyciel posiłkowy lub powództwo z oskarżenia prywatnego

przewidziane w art. 53 kpk. Należy jednak zaznaczyć, że aby sprawca mógł podlegać odpowiedzialności karnej za popełnione przestępstwo, muszą zostać spełnione wszystkie przesłanki wynikające z ustawy przewidującej odpowiedzialność karną za taki czyn

Słowa kluczowe: oskarżyciel, powód, powództwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.