Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneodległość+budynku+od+granicy
Odstapienie od umowy -

Można zastrzec, że jednej lub obu stronom przysługiwać będzie w ciągu oznaczonego terminu prawo odstąpienia od umowy. Prawo to wykonywa się przez oświadczenie złożone drugiej stronie. W razie wykonania prawa odstąpienia umowa uważana jest za nie zawartą. To, co strony już świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Za świadczone usługi oraz za korzystanie z rzeczy należy się drugiej stronie odpowiednie wynagrodzenie.
Art. 395 kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

odległość+budynku+od+granicy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2074 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odległość od granicy zwróconej do niej ściany budynku z otworami okiennymi

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, co do zasady budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009

Odstąpić od umowy zawartej na odległość może jedynie konsument

zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 stycznia 2009

Właściciel nieruchomości sąsiedniej jest uczestnikiem postępowania w sprawie wydania pozwolenia budowlanego

prawo wybudować budynek mieszkalny i czy do tego konieczna jest moja zgoda oraz jakie przepisy to regulują? Pragnę również nadmienić, że odległość od mojego budynku do garażu sąsiada wynosi 2,95 m.

Sprawy dot. budowy i rozbudowy budynków określa

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 listopada 2009

Sprzeciw sąsiada przy rozbudowie sąsiedniej nieruchomosci

oraz o drogach publicznych. Rozporządzenie określa także inne warunki techniczne określone dla budynków i budowli. Ewentualny Pani sprzeciw ma ten skutek, że np. co do zasady odległość budynku od granicy działki musi przy równoległym do granicy

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 września 2007

Likwidacja okna w budynku

, (o czym będzie Pani pouczona w doręczonej decyzji). Przepisy prawa budowlanego i rozporządzenia wykonawcze ograniczają możliwość takiego usytuowania budynku na działce budowlanej aby zapewnić określoną odległość od granicy z sąsiednią działką

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2006

Wymagania dla miejsc parkingowych

. Jeżeli chodzi o odległość wydzielonych miejsc postojowych, w tym również zadaszonych, lub otwartego garażu wielopoziomowego dla samochodów osobowych od okien pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi w budynku mieszkalnym, budynku zamieszkania

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 6 marca 2008

Postawienie garażu

. Zgodnie z art. 12 ust. 1 Rozporządzenia, co do zasady budynki na działce budowlanej sytuuje się od granicy z sąsiednią działką budowlaną w odległości nie mniejszej niż: 4 m - w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 czerwca 2007

Budowa budynku na cudzym gruncie

trwałego zarządu ograniczonego prawa rzeczowego stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienie do wykonywania robót i obiektów budowlanych W przypadku wybudowania budynku na cudzym gruncie

Słowa kluczowe: pozwolenie na budowę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Podjazdy do budynku dla osób niepełnosprawnych

być 12 – jest miejsce na ewentualną windę). Mieszkania te są dostępne oczywiście od zewnątrz - do wejścia do budynku prowadzi podjazd. W 2005 r. zostało wydane pozwolenie na budowę na ww. stan. Obecnie na wniosek nadzoru budowlanego inwestor jest

Słowa kluczowe: budowlane prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 28 października 2007

Przekroczenie granicy kraju stanowi wykroczenie karane grzywną w postępowaniu mandatowym

, jeżeli grzywnę nałożono za czyn niebędący czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie następuje na wniosek ukaranego złożony w zawitym terminie 7 dni od daty uprawomocnienia się mandatu lub z urzędu. Skoro przekroczenie granicy nie było typem

Słowa kluczowe: mandat
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 208 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.