Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneochrona prawna
Ochrona prawna radcy prawnego -

 Radca prawny podczas i w związku z wykonywaniem czynności zawodowych korzysta z ochrony prawnej przysługującej sędziemu i prokuratorowi.

2. Minister Sprawiedliwości, w drodze rozporządzenia, określi strój urzędowy radców prawnych biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając uroczysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji
 
Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r.o radcach prawnych art.12.1
 
Wyszukiwana fraza:

ochrona prawna

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 62 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dziadkowie nie są uprawnieni do żądania od sądu wydania orzeczenia ustalającego kontakty z wnukami

władzy rodzicielskiej nie stanowi środka represji w stosunku do rodziców lecz jest środkiem ochrony zagrożonego dobra dziecka. Jego celem jest ochrona dziecka a równocześnie niesienie pomocy rodzicom, którzy z powodu trudności wychowawczych czy życiowych

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Pracodawca nie może rozwiązać umowy o pracę pracownicy w ciąży

zawartych na czas zastępstwa. Przedmiotowa ochrona pracownika kobiety w ciąży, obejmuje nie tylko zakaz wypowiedzenia ze strony pracodawcy umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony, ale wyklucza także możliwość rozwiązania takiej umowy w wyniku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 lipca 2014

Wypłata z lokaty terminowej założonej dla małoletniego dziecka

jednym z rodziców lub jego małżonkiem, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka albo że dotyczy należnych dziecku od drugiego z rodziców środków utrzymania i wychowania. Powyższe przepisy stosuje się

Słowa kluczowe: dziecko
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2008

Odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę,

dokonywanych w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu przewidzianym w ustawie, a co za tym idzie, ochrona prawidłowości (trafności) wydawanych orzeczeń. Odpowiedzialność prawna za poświadczenie nieprawdy przewidziana jest w art. 271 § 1 k.k

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Prawa autorskie do opracowania cudzego utworu

umożliwicie Państwo (lub na mocy regulaminu, umowy nie wyraziliście zgody) na udostępnienie wizerunku, to organizator bez Państwa zgodny nie może takiego wizerunku rozpowszechniać. Ochrona dóbr osobistych, w tym wizerunku podlega ochronie na mocy

Słowa kluczowe: autorskie prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 31 października 2007

Podniesienie czynszu przez spółdzielnie musi mieć uzasadnienie

spółdzielni mieszkaniowej, niebędącymi członkami spółdzielni, przysługuje ochrona ich praw w stosunku do spółdzielni oparta na zasadach ogólnych. Oznacza to m.in., że zgodnie z ogólną zasadą prawa, roszczenia majątkowe ulegają przedawnieniu. Po upływie terminu

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008

Nie każdy wzór przemyslowy może podlegać ochronie

. Ochrona przyznawana jest cechom wzoru w widoczny sposób przedstawionym we wniosku rejestracyjnym oraz, że ocena indywidualnego charakteru wzoru dokonywana jest przez użytkownika oglądającego wzór. Wzór podlegający rejestracji musi być

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011

Uciążliwy zakład w sąsiedztwie

Ustawy, ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 września 2007

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

. Reasumując, w opisanym stanie faktycznym jako, że umowa została zawarta pomiędzy przedsiębiorcami, nie mają zastosowania przepisy o szczególnych uprawnieniach przysługujących konsumentom. Nie oznacza to, że przedsiębiorcy nie przysługuje ochrona prawna

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Nie zawsze utwór chroniony jest przez prawo autorskie

wnosić o otrzymanie odpisu lub kopii takiego dokumentu. Jeżeli dokument ten ma charakter twórczy i może być on objęty ochrona prawną na mocy prawa autorskiego, to w ramach dozwolonego użytku może on być dalej nieodpłatnie udostępniany. Należy także

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.