Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawneocena pracownika
 
Wyszukiwana fraza:

ocena pracownika

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 12 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ocena pracownika winna być obiektywna

, który przewiduje dokonywanie oceny okresowej pracowników samorządowych. Zgodnie z tym przepisem ocenie podlega pracownik samorządowy zatrudniony na stanowisku urzędniczym. Ocena dotyczy w szczególności wywiązywania się przez pracownika samorządowego z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 26 czerwca 2012

Samoocena pracownika opery

Bardzo proszę o poradę odnośnie oceny pracownika a właściwie samooceny. Pracuję w operze jako tancerz i w tym sezonie dyrekcja oprócz oceny sezonowej chce wprowadzić samoocenę. Czy jest to zgodne z prawem? W jednym z punktów ujęto ocenę sylwetki

Słowa kluczowe: balet, ocena pracownika, opera, praca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 kwietnia 2014

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

: Ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę w ramach art. 45 k.p. powinna być dokonana z uwzględnieniem słusznych interesów zakładu pracy oraz przymiotów pracownika związanych ze stosunkiem pracy. Inne okoliczności dotyczące pracownika, nie związane ze

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Zwalniając pracownika zatrudnionego na czas nieokreślony pracodawca musi wskazać powód zwolnienia

pracy (k.p.). Umowa o pracę zawarta na czas nieokreślony może zostać rozwiązana zawsze za porozumieniem stron (porozumienie pracownika i pracodawcy), a także za wypowiedzeniem z zachowaniem okresu wypowiedzenia oraz bez jego zachowania, z przyczyn

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 czerwca 2010

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

efekcie u pracownika występuje zaniżona ocena przydatności zawodowej, poczucie poniżenia lub ośmieszenia albo nastąpiło odizolowanie go od współpracowników lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Jak powinien brzmieć powód wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony

oświadczenia pracodawcy - czyli pracownika. To pracownik ma wiedzieć i rozumieć, z jakiego powodu pracodawca wypowiedział mu umowę o pracę. Ocena wskazanych przez pracodawcę przyczyn wypowiedzenia umowy o pracę, a w konsekwencji jego zasadność, powinna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 października 2008

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

także uważane za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych. Do tej kategorii działań zaliczane jest samowolne rozdysponowanie mienia zakładu pracy. Każda ocena zachowania pracownika musi być poddana indywidualnej ocenie. Można

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010

Kartkówki dla pracowników

dokładnie sposób dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej. Zgodnie z § 1 Rozporządzenia, okresowa ocena kwalifikacyjna pracownika samorządowego zatrudnionego na stanowisku urzędniczym oraz pracownika samorządowego mianowanego zatrudnionego na stanowisku

Słowa kluczowe: kwalifikacje
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 3 grudnia 2007

Przyjmując wypowiedzenie zmieniające pracownik nie może skorzystać z przepisów o rozwiązaniu stosunku pracy w tym trybie

ma także możliwość złożenia do sądu pozwu o uznanie wypowiedzenia określonego w art. 42 k.p. za sprzecznego z przepisami prawa pracy. Ocena takiego wypowiedzenia wymaga uwzględnienia nie tylko słusznego interesu pracownika, ale również interesów

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 29 sierpnia 2012

Odbiór wezwania do sądu i podpis innej osoby na tym wezwaniu

Panią, która podpisuje odbiór (chyba nazwiskiem wzywanego pracownika nie wiem na pewno), następnie wpisuje do książki wpływów i pilnuje, aby adresat otrzymał wezwanie i podpisał odbiór w książce wpływów. Jeden nasz pracownik nie stawił się na rozprawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2006
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.