Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnenieważność czynności prawnej
Nieważność czynności prawnej -

Czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.Nieważna jest czynność prawna sprzeczna z zasadami współżycia społecznego. Jeżeli nieważnością jest dotknięta tylko część czynności prawnej, czynność pozostaje w mocy co do pozostałych części, chyba że z okoliczności wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością czynność nie zostałaby dokonana.
Art. 58 kodeksu cyilnego

 
 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 14 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Nieważność czynności prawnej z uwagi na brak świadomości

czynności psychicznych. W przytoczonym przepisie tylko przykładowo wymienione zostały przyczyny wyłączające świadomość i swobodę. Jako przyczyny nieważności złożonego oświadczenia woli wskazano natomiast stan wyłączający świadomość oraz stan wyłączający

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 maja 2014

Nie każda umowa wymaga zachowania formy pisemnej

. W przypadku umowy zawieranej na piśmie, zgodnie z art. 78 § 1 K.c. do zachowania pisemnej formy czynności prawnej wystarcza złożenie własnoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. Do zawarcia umowy wystarcza wymiana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2013

Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca wbrew przepisom ustawy jest nieważne

). Zauważyć należy, że na bezwzględną nieważność czynności prawnej dokonanej bez uzyskania zezwolenia wymaganego ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców wskazywały przepisy tej ustawy w brzmieniu obowiązującym sprzed jej nowelizacji ustawą z dnia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 maja 2010

Nieruchomość stanowiąca własność małoletniego dziecka

dokonywanej czynności, jej skutków w sferze majątku małoletniego, wartości przedmiotu danej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochrona jego interesów życiowych. Konsekwencją braku zezwolenia sądu opiekuńczego z art. 101 § 3 k.r.o. jest nieważność

Słowa kluczowe: małoletni
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Na wypowiedzenie najmu zgodę muszą wyrazić wszyscy współwłaściciele

czynność zwykłego zarządu, stad współwłaściciel nie musiałby uzyskiwać zgody pozostałych współwłaścicieli – wystarczająca byłaby zwykła większość. Brak odpowiedniej zgody na dokonanie czynności prawnej powoduje jej nieważność, a więc w takim wypadku nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Pozorność jako wada oświadczenia woli

nieważność czynności prawnej, a ma ona zastosowanie do wszystkich oświadczeń woli niezależnie od tego, od kogo pochodzą. Nieważność czynności prawnej z powodu pozorności złożonego oświadczenia woli może być stwierdzona tylko wówczas…

Słowa kluczowe: pozorność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

szpitalem (umowę o wynajem pomieszczeń oraz świadczenie i zakup usług medycznych)?

W polskim prawie brak jest generalnego przepisu, który by stanowił, że przedstawiciel (pełnomocnik) drugiej osoby nie może z samym sobą sporządzić czynności prawnej. Nie

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Potwierdzenie umowy darowizny przez współmałżonka

zapoznać przed dokonaniem czynności prawnej. Umowa dotycząca przedmiotu objętego małżeńską wspólnością ustawową, zawarta pomiędzy jednym z małżonków a inną osobą bez wymaganej zgody drugiego małżonka, jest czynnością prawną niezupełną (kulejącą), w

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 listopada 2007

Odstąpienie od umowy zawartej na Allegro z powodu wady oświadczenia woli w postaci błędu

nieważność czynności prawnej, czyli jej wzruszalność. Możliwość uchylenia się od skutków wadliwego oświadczenia woli jest prawem podmiotowym kształtującym. Uprawniony (w tym przypadku kupujący) może skorzystać z tego prawa i doprowadzić do nieważności umowy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 grudnia 2007

Współwłaściciel może domagać się odszkodowania za bezumowne korzystanie z rzeczy

oddania nieruchomości osobie trzeciej do użytkowania, czynność taka przekracza zwykły zarząd nieruchomością, a tym samym nie może być ona dokonana bez zgody wszystkich współwłaścicieli. Brak takiej zgody powoduje nieważność czynności prawnej, a więc w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 czerwca 2012
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.