Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnenauczyciel
 
Wyszukiwana fraza:

nauczyciel

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 18 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Umowa o pracę zawarta na czas określony z nauczcielem w świetle kodeksu pracy

Moja żona (nauczyciel mianowany) pracuje w dwóch szkołach. W jednej zatrudniona jest na podstawie mianowania na czas nieokreślony. W drugiej pracuje od roku 2004. Zakończyła się jej właśnie trzecia umowa na czas określony (bez jakiejkolwiek

Słowa kluczowe: nauczyciel, umowa o pracę
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2007

Awans zawodowy nauczyciela

Artykuł 9d karty nauczyciela punkt 4 mówi, że nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat. Interesuje się kiedy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 17 września 2007

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem kontraktowym

Jestem nauczycielem kontraktowym. Mój pracodawca rozwiązał ze mną umowę na czas nieokreślony a okres wypowiedzenia mija 31 sierpnia. Od 1 września chce ze mną podpisać umowę na czas zastępstwa pracownika. Czy ma do tego prawo czy raczej jest to zwykła kontynuacja pracy i poprzedniej umowy?

Zgodnie z art. 27 ust. 2 Karty nauczyciela…

Słowa kluczowe: nauczyciel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Zmiana umowy i przeniesienie nauczyciela mianowanego

Jestem nauczycielem mianowanym w szkole. Pracuję jako nauczyciel języka polskiego i logopeda. Obecnie nie ma tylu etatów polonisty, więc dyrektor wymyślił, że da mi cały etat logopedii. Czy ja musze się zgodzić na tą zmianę? Czuje się poszkodowana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 15 września 2011

Zaliczenie nauczyciela akademickiego do minimum kadrowego

wykonywanej pracy w tej lub innej uczelni. Czy taki dokument daje podstawę do obciążenia mnie dodatkowymi obowiązkami?

Zgodnie z art. 112a ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym, każdy nauczyciel akademicki składa w uczelni

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 czerwca 2012

Nauczyciel w uczelni niepublicznej nie korzysta z przepisów urlopowych określonych w Karcie nauczyciela

Jestem zatrudniony na umowę o pracę jako nauczyciel w uczelni nie publicznej. Czy w stosunku do takich nauczycieli jak ja, zatrudnionych w uczelni niepublicznej na podstawie umowy o pracę stosuje się przepisy karty nauczyciela w zakresie uprawnień

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 9 sierpnia 2012

Dni ustawowo wolnych od pracy nie wlicza się do okresu urlopu

planie urlopów.W ramach ustalonego w ust. 1 wymiaru urlopu wypoczynkowego nauczyciel ma prawo do nieprzerwanego co najmniej czterotygodniowego urlopu wypoczynkowego. W pozostałym zakresie przepisy karty nauczyciela nie określają zasad obliczania urlopu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 4 października 2012

Urlop bezpłatny nauczyciela wliczony do stażu pracy

akademickich zaliczonych do grupy 1-7 w tabeli podanej w § 3 ust. 1) zalicza się okresy urlopów, bezpłatnych, jeżeli nauczyciel w tym okresie prowadził zajęcia dydaktyczne lub wychowawcze w szkole w wymiarze co najmniej 4 godzin tygodniowo. Przepis

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 23 sierpnia 2013

Rozwiązanie umowy o pracę z nauczycielem w związku ze zmniejszeniem liczby godzin

uniemożliwiających dalsze zatrudnianie nauczyciela w pełnym wymiarze czasu pracy. W przypadku gdy w wyniku zmian nauczyciel nie może być dalej zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy to wówczas dyrektor szkoły ma obowiązek rozwiązać z nim umowę o pracę albo na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 kwietnia 2014

Nabycie uprawnień nauczyciela mianowanego a rozwiązanie stosunku zatrudnienia

nauczyciel nabędzie uprawniania nauczyciela mianowanego to stosunek pracy przekształca się w stosunek pracy na podstawie mianowania (ex lege) – art. 10 ust. 5a Karty nauczyciela. Jednym z warunków takiego przekształcenia jest to aby istniały warunki do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 20 maja 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.