Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnenadanie klauzuli
 
Wyszukiwana fraza:

nadanie klauzuli

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 42 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Egzekucja roszczenia cywilnego z wyroku karnego

sądzie wraz z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności przez sąd. Sądem właściwym do nadania klauzuli wykonalności jest sąd rejonowy, w którym sprawa się toczyła. Postępowanie klauzulowe podlega opłacie kancelaryjnej (ok. 12 zł). Wyrok z nadaną

Słowa kluczowe: egzekucja, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 15 czerwca 2007

Egzekucja z majątku wspólnego małżonków

majątek wspólny małżonków, musi uzyskać w sądzie nadanie klauzuli wykonalności na współmałżonka dłużnika. Kodeks rodzinny i opiekuńczy w art. 41 § 1 wyraża zasadę, iż majątek wspólny małżonków służy zaspokojeniu wierzyciela także wtedy, gdy dłużnikiem jest

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Zmiana spłaty nalezności okreslona w akcie notarialnym wymaga zgody wierzyciela

?

Jeżeli nie uda się Panu dotrzymać terminu spłaty należności określonego w akcie notarialnym, to wówczas Pana wierzyciel może złożyć do sądu wniosek o nadanie na ten akt klauzuli wykonalności. Postępowanie klauzulowe jest postępowaniem nieprocesowym, co

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2013

Skarga na czynnosci komornika nie stanowi drogi do uchylenia tytułu wykonawczego

przedawnianiu, gdyż nastąpiło przerwanie biegu przedawniania, a po przerwaniu przedawnianie biegnie na nowo. Wynika to także z wyroku Sądu Najwyższego z dnia 17.12.2004 roku (sygn. akt II CK 276/04), zgodnie z którym, wniosek o nadanie klauzuli wykonalności

Słowa kluczowe: skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2007

Zabezpieczenie zapłaty ceny przy umowie sprzedaży nieruchomości

umową, można skierować akt notarialny do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności, a po jego opatrzeniu wszcząć egzekucję. Można także dla zabezpieczenia roszczenia o zapłatę ceny ustanowić w akcie notarialnym hipotekę na tej nieruchomości w wysokości

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 maja 2007

Wszczęcie postępowania przeciwko naszemu dłużnikowi nie chroni przed odpowiedzialnością wobec naszego wierzyciela

wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego a następnie skierowania wniosku do sądu o nadanie klauzuli wykonalności na ten bankowy tytuł egzekucyjny. W postępowaniu tym, które odbywa się w trybie nieprocesowym, występuje Pan jako uczestnik postępowania

Słowa kluczowe: długi, ugoda
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 listopada 2008

Postępowanie w przypadku odstąpienia od umowy

sądu wraz z wnioskiem o nadanie na ten akt (który jest tytułem egzekucyjnym w takim przypadku) klauzuli wykonalności. Po nadaniu przez sąd na akt klauzuli wykonalności, akt staje się tytułem wykonawczym, który może być podstawą do prowadzenia egzekucji

Słowa kluczowe: odstąpienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2008

Kredyt udzielony przez bank bez zgody współmałżonka - skutki w zakresie zaspakajania się wierzyciela

potrzeb rodziny, c) podejmowanych w ramach działalności zarobkowej. Dopuszczalne zatem będzie nadanie klauzuli wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika, gdy wierzytelność powstała bez zgody małżonka dłużnika, jeżeli wierzytelność ta

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Odsetki należne od dłużnika w przypadku opóżnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego

do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na ten akt, który stanowi tytuł egzekucyjny. Wniosek składa się co do zasady do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek podlega opłacie sądowej stałej w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Doręczanie pism w postępowaniu sądowym

postępowanie to wiąże się z wydaniem przez bank bankowego tytułu wykonawczego, wówczas w postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności nie będzie Pani wzywana, gdyż jest to postępowanie nieprocesowe, tzn. bez udziału stron). Sąd każdorazowo sprawdza, czy strona

Słowa kluczowe: doręczenie
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 lutego 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.