Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnena świadka
 
Wyszukiwana fraza:

na świadka

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 50 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

Jestem po rozwodzie, płacę alimenty, obecnie wystąpiłem o podział majątku. Na wyznaczoną rozprawę w sprawie podziału majątku w dniu 21.11.2012 roku żona nie przybyła. Następną rozprawę wyznaczono na dzień 24.01.2013 roku. Przypuszczam, że żona nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Umowa pożyczki zawarta dla pozoru

zabezpieczyć musiałaby Pani sobie przybrać świadka, który byłby przy podpisywaniu takiej umowy pożyczki i mógłby w sądzie zeznawać, że pożyczka miała na celu jedynie zabezpieczenie się Pani męża przed roszczeniami alimentacyjnymi. Może także zażądać także od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 czerwca 2007

Ucieczka z miejsca wypadku drogowego

kiedykolwiek psychiatrycznie, neurologicznie lub odwykowo. Oczywiście prokurator nie powinien opierać się tylko na zeznaniach pokrzywdzonych, którzy występują w charakterze świadka. W sprawie wypadku drogowego, prokurator powinien powołać biegłego

Słowa kluczowe: wypadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 czerwca 2007

Przestępstwo składaniefałszywych zeznań

pocztą na adres jednostki policji lub prokuratury. Wówczas zostanie Pani wezwana, a następnie przesłuchana jako osoba składająca zawiadomienie oraz w charakterze świadka. Porady prawne / Pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 17 września 2009

Data pewna a przestępstwo wypełniania blankietu opatrzonego cudzym podpisem

podpisu (śmierć świadka). Czy mogę zakwestionować ten dowód w inny sposób? Istotą dowodu powoda w postaci wezwania do zapłaty jest data, od której mogą być liczone odsetki umowne. Czy jest coś takiego jak data pewna. Różnica pomiędzy datą na tym

Słowa kluczowe: data pewna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2007

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

Sprawa rozwodowa została zawieszona z uwagi na nie stawiennictwo pozwanego. Ja chcę kontynuować sprawę rozwodową i jak najszybciej uzyskać rozwód po okresie zawieszenia postępowania. Zważywszy na fakt, że mogą zaistnieć okoliczności w postaci

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Ustalenie wysokości alimentów zobowiązanego pracującego poza granicami kraju

męża. Może Pani na potwierdzenie tych faktów wskazać także osoby, które występując w charakterze świadka, potwierdzą te okoliczności. Z tego co nam wiadomo ambasady nie zajmują się potwierdzaniem faktu zatrudnienia w danym kraju. Należałoby raczej

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Sąd może orzec rozwód pomiędzy małżonkami nawet wobec sprzeciwu jednego z nich

niestawiennictwo jednej ze stron. Strona wezwana do osobistego stawiennictwa w sprawie o rozwód nie stawi się bez usprawiedliwionych powodów na posiedzenie, sąd może skazać ją na grzywnę według przepisów o karach za niestawiennictwo świadka, nie może jednak nakazać

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 marca 2010

Kto wyrządził szkodę ze swojej winy zobowiązany jest do jej naprawienia

reklamacji, winna taką odmowę dać Panu na piśmie. Dobrze też, aby takie rozmowy odbywały się w obecności osób trzecich, które w razie sporu sądowego mogą wystąpić w charakterze świadka i potwierdzić przytoczone przez Pana okoliczności. Następnie przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2008

Środki obrony przed pomówieniem i zniesławieniem

W piśmie do sądu pewna osoba użyła wobec mnie wulgarnych słów, a także obrażając mnie, że jestem kryminalistą, bandytą. Chcę zaznaczyć, że nigdy nie byłem skazany, pracuję jako ratownik medyczny. Ja występuje w tej sprawie w charakterze świadka i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 lutego 2014
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.