Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych

o przyznanie zwolnienia od kosztów sądowych w sądzie rejonowym właściwym ze względu na miejsce swego zamieszkania. Sąd przesyła wówczas niezwłocznie ten wniosek właściwemu sądowi. Zgłoszenie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powoduje, że

Słowa kluczowe: koszty, koszty sądowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2009

Właściwość miejscowa sądu w sprawie spadkowej

?

Występując o stwierdzenie nabycia spadku po zmarłym spadkobiercy, co do zasady właściwym sądem jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy. Wynika to z treści art. 628 k.p.c., zgodnie z którym, do czynności w postępowaniu spadkowym

Słowa kluczowe: właściwość sądowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Zasiłek rodzinny na wyspach

Wielkiej Brytanii i być rezydentem (ordinary resident), oznacza to że: główne miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Wielkiej Brytanii pobyt na terenie Wielkiej Brytanii ma na celu osiedlenie się na stałe

Słowa kluczowe: opieka społeczna, zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 marca 2007

Ochrona dłuznika po wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego

siedziba banku czy miejsca mojego zamieszkania?

Bank może wystawić tytuł egzekucyjny w terminie, w którym poddał się Pan egzekucji na podstawie tego BTE (taka data została wpisana w oświadczeniu, które składał Pan do kredytu lub w samej umowie). Nie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2007

Zasiedzenie nieruchomości sankcjonuje jej nabycie bez dochowania formy

stosownego ogłoszenia. Po upływie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia sąd wyznacza termin rozprawy. Wzywa się na nią osoby, które zgłosiły się, przejawiając tym samym chęć wzięcia udziału w sprawie i wskazały swoje miejsce zamieszkania. Porady

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 marca 2008

Postępowanie w przypadku przywłaszczenia sobie cudzej rzeczy

że osobą sprawcy jest osoba najbliższa w myśl kodeksu karnego. Właściwa jest jednostka prokuratury lub policji, w którym nastąpiło przestępstwo (czyli prawdopodobnie miejsce zamieszkania matki Pańskiego dziecka), przy czym może także złożyć Pan takie

Słowa kluczowe: przestępstwo, przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 czerwca 2008

Powód cywilny w postępowaniu karnym

. Powództwo cywilne w zależności od wartości przedmiotu sporu wnosi się do sądu rejonowego lub okręgowego (w spawach o roszczenie cywilne przekraczające 75 tys. zł), zgodnie z ogólną zasadą do sądu właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania pozwanego

Słowa kluczowe: adhezyjne postępowanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 sierpnia 2008

Poszukiwanie spadkobiercy w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku

lub w sądzie rejonowym, w którego okręgu znajduje się miejsce zamieszkania lub pobytu składającego oświadczenie. Notariusz lub sąd prześle niezwłocznie oświadczenie, wraz z załącznikami, do sądu spadku. Ponadto oświadczenia powyższe, mogą być również

Słowa kluczowe: niegodny spadkobierca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 października 2008

W wyroku rozwodowym sąd musi orzec o władzy nad małoletnimi dziećmi

Podjęliśmy wspólnie z małżonką decyzję o rozwodzie bez orzekania winy. Czy pozostałe kwestie musi rozstrzygnąć sąd. Chodzi o podział majątku, prawa rodzicielskie, miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, świadczenie finansowe na rzecz dzieci. Czy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2009

Odsetki należne od dłużnika w przypadku opóżnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego

do sądu wniosek o nadanie klauzuli wykonalności na ten akt, który stanowi tytuł egzekucyjny. Wniosek składa się co do zasady do Sądu Rejonowego właściwego miejscowo z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika. Wniosek podlega opłacie sądowej stałej w

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 46 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.