Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Cofnięcie darowizny wykonanej może nastąpić tylko w wypadku rażącej niewdzięczności

W związku z sytuacja osobistą (jestem po rozwodzie) muszę zmienić miejsce zamieszkania. Czy mogę sprzedać swoją część udziałów w budynku mieszkalnym (minęło już 5 lat od daty darowania). Darowiznę otrzymałam od babci byłego męża. Chcę sobie ułożyć

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 sierpnia 2006

Ustalenie ojcostwa dziecka posiadającego polskie obywatelstwo przebywającego poza granicami Polski

czy mogę to zrobić tu w Irlandii?

Postępowanie sądowe o ustalenie ojcostwa może być prowadzone zarówno w sądzie polskim, jak również w sądzie właściwym z uwagi na miejsce Państwa zamieszkania, czyli obecnie w Irlandii. Kwestie norm stosowanych w

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 kwietnia 2008

Wniosek o emeryturę składany przez pełnomocnika

zainteresowanego. Za wniosek uważa się zgłoszone na piśmie lub ustnie do protokołu żądanie przyznania świadczenia. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko zainteresowanego, datę jego urodzenia, miejsce zamieszkania, wskazanie rodzaju świadczenia, o które się

Słowa kluczowe: emerytura
Typ: Porada
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008

Przyznanie lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z mieszkania

lokalu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2008

Wykonawca testamentu

zwolniony przez sąd), to wykonawcą tym będzie inna osoba wskazana jednocześnie w testamencie (tzw. wykonawca zastępczy). W akcie notarialnym należy wskazać wykonawcę z imienia i nazwiska, a także podać imiona rodziców i miejsce zamieszkania wykonawcy

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 września 2008

Władza rodzicielska nad dzieckiem po rozwodzie

przez jaki okres dziecko przebywa z jednym z rodziców, a kiedy z drugim, gdzie jest ustalone miejsce zamieszkania dziecka (przy którym z rodziców) itp. Takie porozumienie musiałaby zostać podpisane przez obojga z rodziców, a następnie złożone w sądzie do

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Niezbędny jest tytuł prawny do mieszkania aby uzyskać dodatek mieszkaniowy

części na rzecz Pana siostry, to taki dodatek powinien siostrze przysługiwać. Jednakże dokonana przez właściwy organ, interpretacja przepisu może być inna, tym samym najlepiej uzgodnić to we właściwym z uwagi na miejsce zamieszkania urzędzie (który będzie

Słowa kluczowe: mieszkanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 stycznia 2010

Zaprzeczenie ojcostwa

bezskuteczności swojego uznania ojcostwa. W związku z powyższym, jeżeli zamierza Pan wnieść odpowiednie powództwo do Sądu Rejonowego Wydziału Rodzinnego (Sądu Rodzinnego), miejscowo właściwego z uwagi na miejsce zamieszkania dziecka, Pozwanym w tym postępowaniu

Słowa kluczowe: ojcostwo, zaprzeczenie ojcostwa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 listopada 2010

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku może dotyczyć więcej niż jednego spadkodawcy

(uczestnicy postępowania); imię i nazwisko zmarłego, datę i miejsce (miejscowość) jego śmierci oraz jego ostatnie miejsce stałego zamieszkania; akt zgonu oraz inne akty stanu cywilnego wskazujące na pokrewieństwo ze

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2010

Skierowanie osoby do domu opieki przez szpital psychiatryczny

orzeczenia przez sąd zapewnienie realizacji takiego postanowienia sądowego o przyjęciu do domu pomocy społecznej tej osoby, należy do starosty powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Oznacza to, że wyboru oraz umieszczenie takiej

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 listopada 2013
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.