Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Najem lokalu mieszkalnego oraz zameldowanie lokatorów

zawarcia umowy najmu okazjonalnego lokalu. Właściciel lokalu zobowiązany jest także do zgłoszenia zawarcie umowy najmu okazjonalnego lokalu naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2010

Dobrowolne ubezpieczenie społeczne

dnia 2 lipca 2004 roku, o swobodzie działalności gospodarczej, będąc obywatelem Polskim, posiadającym stałe miejsce zamieszkania w Polsce, może Pani zarejestrować działalność gospodarczą, a tym samym podlegać obowiązkowi ubezpieczenia. Jedynym

Słowa kluczowe: ubezpieczenie społeczne
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 czerwca 2009

Obowiązek sądu zawiadamiania wszystkich uczestników postępowania o wydanych orzeczeniach

przedstawiciele mają obowiązek zawiadamiać sąd o każdej zmianie swego zamieszkania. W razie zaniedbania tego obowiązku pismo sądowe pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że nowy adres jest sądowi znany. O powyższym obowiązku i skutkach jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2010

Podział majątku w trakcie rozwodu wg. prawa niemieckiego

państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a jego małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym samym Państwie, właściwe jest prawo polskie. Na tej podstawie należy wskazać, że właściwym w sprawie rozwodu Pani siostry oraz dokonania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 26 lutego 2007

Powództwo o wyjęcie przedmiotu spod egzekucji - powództwo przeciwegzekucyjne

cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego. Reasumując komornik nie może, poza miejsce zamieszkania dłużnika tak po

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 listopada 2007

Uznanie za zmarłego

zmarłego, oprócz danych koniecznych dla wniosku o wszczęcie postępowania, powinien zawierać: imię, nazwisko i wiek zaginionego, imiona jego rodziców oraz nazwisko rodowe matki; ostatnie znane miejsce zamieszkania i

Słowa kluczowe: uznanie, uznanie za zmarłego
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 listopada 2007

Zapłata faktury na inny rachunek bankowy wierzyciela

on przetrzymuje moje pieniądze i nie daje mi możliwości wpłaty na poprawne konto?

Zgodnie z art. 454 k.c., jeżeli miejsce spełnienia świadczenia nie jest oznaczone ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie pieniężne powinno być

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2010

Małżonkowie różnych narodowości mogą dokonać wyboru prawa

przepisem art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku Prawo prywatne międzynarodowe (dalej PPM) małżonkowie mogą poddać swe stosunki majątkowe prawu ojczystemu jednego z nich albo prawu państwa, w którym jedno z nich ma miejsce zamieszkania lub miejsce

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 marca 2014

Wydziedziczenie niegodnego spadkobiercy

właściwy jest sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy, a jeżeli jego miejsca zamieszkania w Polsce nie da się ustalić, sąd miejsca, w którym znajduje się majątek spadkowy lub jego część (sąd spadku). W braku powyższych podstaw sądem spadku jest sąd

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 19 października 2006

Podstawowe informacje o postepowaniu spadkowym i prawie do zachowku

. W opisanym zatem przypadku właściwym do złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku będzie sąd rejonowy, ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy (nie może zatem Pana zona złożyć wniosku, w sądzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

Słowa kluczowe: spadek, zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 kwietnia 2008
« Poprzednia 1 … 4  |  5  |  6  |  7  |  8 … 46 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.