Kalendarz przedsiębiorcy: 15-11-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Komornik skarbowy może dokonać zajęcia rzeczy będącej w posiadaniu osoby trzeciej

wszystkim w miejscu zameldowania zobowiązanego, albowiem z przepisów ustawy z dnia 10 kwietna 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych istnieje domniemanie, że osoba ma swoje miejsce zamieszkania tam gdzie jest zameldowana (przebywa z zamiarem

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 czerwca 2012

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

, można złożyć w gminie wniosek o jej wymeldowanie. W toku postępowania właściwe organy usiłują ustalić właściwe miejsce zamieszkania osoby, która nie dopełniła obowiązku meldunkowego (dokonując sprawdzeń w odpowiednich bazach danych, w tym osób

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012

Co zrobić aby być rodziną zastępczą

dowolnej; rodzice zastępczy potrafią oddziaływać wychowawczo na dziecko, stworzyć ciepłą rodzinną atmosferę, pozwalającą na zrozumienie i zrealizowanie potrzeb dziecka, są skłonni do poświęceń) mają stałe miejsce zamieszkania na

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Przymusowe opróżnienie lokalu mieszkalnego zajmowanego przez żonę po rozwodzie

mieszkaniu zameldowana jest tylko córka. Sąd określił, że miejsce zamieszkania córki jest przy matce. Żona wyprowadziła się z mieszkania z córką do teściowej. Założyła zamki w drzwiach swoich pokoi i praktycznie służą one jako magazynki. Pojawia się raz na

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2007

Postępowanie spadkowe może wiązać się z koniecznością przeprowadzenia spraw spadkowych po zmarłych spadkobiercach

zstępnych. W braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku z ustawy jego małżonek i rodzice. Oznacza to, że w przypadku spadkobierców, którzy wchodzą w miejsce swoich poprzedników (np. wnuki wchodzą w miejsce dzieci), konieczne jest uprzednie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

W przypadku osoby nieznanej z miejsca pobytu należy ustanowić kuratora

ustanawia się kuratora. W tym wypadku zgodnie z treścią art. 144 § 1 k.p.c. (kodeksu postępowania cywilnego), przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane. W sprawach o roszczenia alimentacyjne

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2012

Wymeldowanie administracyjne z mieszkania

przesłuchania. Jeżeli nie uda się uzyskać informacji dot. nowego miejsca zamieszkania tej osoby, do postępowania zostaje powołany kurator, który ma za zadanie ochronę interesów osoby, której miejsce pobytu nie jest znane. Dopiero po przeprowadzeniu tego

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2013

Poszukiwanie spadkobiercy

rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania. Porady prawne Internetowa Kancelaria Prawna www. SerwisPrawa .pl

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2007

Właściwość sądu w sprawie alimentacyjnej

. właściwość przemienna). Powództwo można złożyć zgodnie z zasadą ogólną – do sądu w rejonie, którego pozwany zamieszkuje, lub zgodnie z art. 32 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej (czyli

Słowa kluczowe: alimenty, właściwość sądowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2006

Wykonawca testamentu

, nazwisko, imiona rodziców i miejsce zamieszkania wykonawcy testamentu. Notariusz powinien unikać sformułowań woli ujętych w formie nadziei lub życzenia również w postaci wskazania przyczyny wywołującej potrzebę pomocy dla spadkobiercy itp. Oświadczenia

Słowa kluczowe: testament
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 czerwca 2009
« Poprzednia 1 … 3  |  4  |  5  |  6  |  7 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.