Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu

obliczenie stężenia alkoholu w organizmie jakie miało miejsce wcześniej. Obliczenie retrospektywne (jakie było stężenie alkoholu we krwi wcześniej, jeżeli znany jest wynik pobrania) można prowadzić, jeżeli są spełnione następujące warunki

Słowa kluczowe: jazda pod wpływem alkoholu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Roszczenia za nieterminowy zwrot książek

miejsce np. w przypadku odkupienia książek. Sąd Najwyższy - Izba Cywilna w wyroku z dnia 26 stycznia 2011 roku sygn. akt II CSK 318/10, stwierdził, że m iarkowanie kary umownej zastrzeżonej na wypadek zwłoki w spełnieniu całości świadczenia jest co do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2012

Zarząd może odpowiadać za zobowiązania spółki swoim majątkiem

przeciwko członkom zarządu. W wyniku tego postępowania wydaje decyzję, w której poda wysokość świadczenia, a także miejsce i termin jego spełnienia. Odpowiedzialność członków zarządu powstaje z chwilą doręczenia im tej decyzji. Od dnia doręczenia decyzji

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lipca 2012

Skutki ogłoszenia upadłości

faktycznym nie zachodzą w tej chwili przesłanki do ogłoszenia upadłości. Jeżeli jednak taka sytuacja będzie miała miejsce, wówczas w razie ogłoszenia przez Pana upadłości z opcją likwidacyjną, syndyk przejmie Pana cały majątek, który podlegać będzie

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 sierpnia 2012

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym jeżeli pracownik nie wykonuje jego wiążących poleceń

najwyższy stwierdził, że pojęcie podporządkowania pracownika pracodawcy ewoluuje w miarę rozwoju stosunków społecznych. W miejsce dawnego systemu ścisłego hierarchicznego podporządkowania pracownika i obowiązku stosowania się do dyspozycji pracodawcy nawet

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 27 sierpnia 2012

Osoba niepełnosprawna parkująca swój pojazd poza wyznaczonym miejscem zobowiązana jest do uiszczenia opłaty

oznakowanego) a nie podmiotowy (nie dotyczy kierującego oznakowanym pojazdem, jak np. ma to miejsce w przypadku pojazdów policji lub karetek). Tym samym od opłaty za parkowanie w miejscu płatnego postoju zwolniony może być tylko kierujący pojazdem, który

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 września 2012

Odpowiedzialność odszkodowawcza za kolizję z dzikim zwierzęciem

ostrzegawczego. Ponadto należałoby zwrócić się do odpowiednich okręgów łowickich w celu ustalenia czy w miejsce zdarzenia stanowi odcinek, na których zwierzęta dziko żyjące często przekraczają drogę i czy w tym zakresie były składane wnioski o umieszczenie znaku

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 października 2012

Przyjęcie mandatu karnego kończy postępowanie w sprawie o wykroczenie

oddziaływania wychowawczego przez osobę nakładającą mandat karny. Sprawcy wykroczenia nie służy jednak żaden środek prawny aby domagać się zastosowania takiego środka w miejsce kary grzywny w postępowaniu mandatowym. Zastosowanie środka oddziaływania

Słowa kluczowe: ITD, madat, policja, porady prawne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 3 grudnia 2012

Zwrot nakładów przy umowie dzierżawy

. reguluje kwestię zbycia przedmiotu najmu/dzierżawy: W razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy; może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia. Po pierwsze, należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2013

Obowiązek alimentacyjny dotyczy ojca dzieci bez względu na zawarcie małżeństwa

mieszkalny. Jeżeli nie ma Pani przyznanego takiego lokalu wówczas prawdopodobnie w przypadku postepowania o eksmisję sąd ustali prawo do lokalu socjalnego. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 26 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.