Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykupione mieszkanie spółdzielcze w czasie trwania małżeństwa co do zasady stanowi majątek współny małżonków

spółdzielczego zrzeszenia budowy domów jednorodzinnych oraz działki gruntu, na której dom jest wzniesiony, decyduje data sporządzenia umowy przenoszącej własność budynku i prawo do działki. Uchwała ta zachowała aktualność mimo zmian prawnych, jakie miały miejsce

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 listopada 2009

Możliwość obrony przed egzekucją prowadzoną na podstawie prawomocnego wyroku sądu

. 401 pkt 2 k.p.c.) polegającej na pozbawieniu możliwości działania ma miejsce tylko wtedy, gdy doszło do całkowitego pozbawienia strony możności obrony jej praw, a więc gdy znalazła się w takiej sytuacji, która uniemożliwiła, a nie tylko utrudniła lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2009

Żądanie opuszczenia lokalu mieszkalnego po wygaśnięciu umowy najmu

uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Ewentualny obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Co

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2010

Rożnica wynikająca ze wzrostu wartości nieruchomości majątku odrębnego małżonka stanowi majątek współny małżonków

wspólnemu prawu ojczystemu. W przypadku, gdy małżonkowie są obywatelami różnych państw, stosuje się prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają swoje zwykłe miejsce pobytu w momencie zawarcia małżeństwa. Z tego też względu właściwym prawem dla Państwa

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 lutego 2010

Wypowiedzenie umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony musi zawierać przyczynę wypowiedzenia

, mamy bowiem do czynienia wówczas, gdy jest ono wprawdzie likwidowane, ale w jego miejsce jest tworzone inne stanowisko pracy, które w istotnych elementach nie różni się od zlikwidowanego. W związku z likwidacją stanowiska pracy i wypowiedzeniem umowy z

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 5 marca 2010

Przedawnienie zobowiazanań podatkowych

zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął termin płatności zobowiązania. Bieg ten może być jednak przerwany lub zawieszony. Przepisy podatkowe z uwagi na zmiany jakie miały miejsce odmiennie regulują

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 kwietnia 2010

Zakończenie działalności gospodarczej z długami - kiedy przedawnią się roszczenia wierzycieli

podatkowe z uwagi na zmiany jakie miały miejsce odmiennie regulują zobowiązania podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2003 roku oraz po tym terminie. Nastąpiła wówczas nowelizacja ustawy ordynacja podatkowa z dnia 12 września 2002 roku, która zmieniła przepisy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 maja 2010

Podrabianie produktów innego przedsiębiorcy stanowi czyn nieuczciwej konkurencji

stwierdzenie, że ma miejsce naśladowanie gotowego produktu, ale konieczne jest ustalenie, że może ono wprowadzić klientów w błąd co do tożsamości producenta lub produktu; przesłanką uznania naśladownictwa za czyn nieuczciwej konkurencji jest więc wprowadzenie w

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 maja 2010

Wykupienie mieszkania z WAM przez cywila

wojskowe mieszkania zmieniły się dwa lata temu. Czy mama nie powinna zostać poinformowana przed zmianą przepisów listownie lub telefonicznie, że takie zmiany będą miały miejsce, które ją bezpośrednio dotyczą? Dlaczego mama nie została poinformowana o

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 października 2010

W okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę może zostać rozwiązany stosunek pracy bez wypowiedzenia

pkt. 1 k.p.) ma miejsce wówczas, gdy w związku z zachowaniem (działaniem lub zaniechaniem) pracownika naruszającym podstawowe obowiązki można mu przypisać winę umyślną lub rażące niedbalstwo. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia może nastąpić

Słowa kluczowe: wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 grudnia 2010
« Poprzednia 1 … 42  |  43  |  44  |  45  |  46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.