Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Kupno mieszkania na licytacji komorniczej, wraz z lokatorami

względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. W razie nie dostarczenia przez gminę lokalu socjalnego, można wytoczyć gminie sprawę o odszkodowanie. Możne Pan także sam dostarczyć taki lokal socjalny, wówczas eksmisja nastąpi do

Słowa kluczowe: egzekucja, eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2008
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Wykup mieszkania komunalnego dla osoby obcej

wyłączony od dziedziczenia, tak jak by nie dożył otwarcia spadku, co oznacza, że w miejsce tego spadkobiercy wchodzą jego spadkobiercy, czyli ewentualne wnuki. Naszym zadaniem o wiele bardziej korzystne będzie udzielenie pożyczki pieniężnej w

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 marca 2008

Odrzucenie spadku a skarga Pauliańska

, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że w jego miejsce do spadku powołani są jego spadkobiercy ustawowi (małżonek, zstępni, a w razie braku zstępnych spadkodawcy powołani są do spadku

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 kwietnia 2008

Można zawrzeć umowę jako pełnomocnik oraz druga strona umowy

stwierdzają jedynie, że czynność prawna sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy jest nieważna, chyba że właściwy przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień czynności prawnej wchodzą odpowiednie

Słowa kluczowe: pełnomocnik, umowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Alimenty od dziecka na rzecz rodzica

. Wyłączenie obowiązku alimentacyjnego ze względu na zasady współżycia społecznego (art. 5 k.c.) musi być ograniczone do zupełnie wyjątkowych wypadków. O tym czy w tym wypadku taka wyjątkowa sytuacja ma miejsce, oceni to w ewentualnym procesie sąd, po zebraniu

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2008

Wykreślenie wzmianki o prowadzeniu egzekucji z księgi wieczystej

wygasają wszelkie prawa i skutki ujawnienia praw i roszczeń osobistych ciążące na nieruchomości. Na miejsce tych praw powstaje prawo do zaspokojenia z ceny nabycia z pierwszeństwem przewidzianym w przepisach o podziale ceny uzyskanej z egzekucji

Słowa kluczowe: egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 kwietnia 2008

Zniesienie współwłasności samochodu

oznaczania pojazdów, zgodnie z § 15 Rozporządzenia, w celu wyrejestrowania pojazdu właściciel pojazdu składa wniosek o wyrejestrowanie pojazdu w organie rejestrującym właściwym ze względu na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu i do wniosku dołącza

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 kwietnia 2008

Nie można przyjąć częściowo spadku a częściowo go odrzucić

stwierdzenie nabycia spadku względem części majątku spadkowego, albo tylko w stosunku do niektórych spadkobierców jest niedopuszczalne). W przypadku zaś dziedziczenia po zmarłym, który nie dożył otwarcia spadku, to w jego miejsce wchodzą jego spadkobiercy

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2008

Pojęcie prawne piwnicy

Odziedziczyłem budynek jednopiętrowy, który wg projektu zawiera na najniższym poziomie: garaż, dwie piwnice, kotłownię, sień i miejsce na węgiel. Powierzchnia podłoża wszystkich tych pomieszczeń znajduje się ok. 1 metr poniżej powierzchni

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 września 2008

Odpowiedzialność za zapłatę opłat związanych z lokalem zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową

odpowiadającej jego udziałowi w tej nieruchomości. Ustawodawca w przeciwieństwie niż ma to miejsce w przypadku lokali spółdzielczych (w tym własnościowych), odpowiedzialnością za zaległości wynikające z nieruchomości obciążył jedynie właściciela nieruchomości

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2008
« Poprzednia 1 … 36  |  37  |  38  |  39  |  40 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.