Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Dziedziczenie długów spadkowych

jest tak jakby nie dożył otwarcia spadku, a zatem w jego miejsce wchodzą kolejne osoby powołane do spadku z mocy ustawy (dalsi zstępni czyli wnuki zmarłego, rodzice, rodzeństwo i jeszcze dalsza rodzina). W tym przypadku po złożeniu oświadczenia o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2011

Poświadczenie dziedziczenia określa krąg spadkobierców

nie dożył otwarcia spadku. Oznacza to, że w przypadku odrzucenia spadku w miejsce tego spadkobiercy zostaną powołani do spadku jego spadkobiercy. Akt poświadczenia dziedziczenia (podobnie jak postanowienie o stwierdzeniu nabycia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lipca 2012

Przejęcie lokalu mieszkalnego w spadku lub darowiźnie

, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 marca 2010

Ulga mieszkaniowa przy nabyciu nieruchomości w drodze dziedziczenia

, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego lub zawarcia umowy darowizny w formie aktu

Typ: Porada
Data utworzenia: 16 września 2010

Odpowiedzialność żony za zaciągnięte długi przez męża bez jej zgody

zniesienie rozdzielności majątkowej). Może Pani wystąpić o ustanowienie alimentów na rzecz małoletnich dzieci. Powództwo o roszczenie alimentacyjne można wytoczyć przed Sądem Rejonowym właściwym miejscowo według miejsca zamieszkania osoby

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2012

Zażalenie na postanowienie sądu w sprawie alimentów i zabezpieczenie roszczenia

rygor natychmiastowej wykonalności. Na wniosek pozwanego zmienił to postanowienie ograniczając kwotę alimentó do 300 zł, mimo że w aktach sprawy znajdują się faktury na koszty leczenia a ponad to mam przyznane miejsce w sanatorium, które też jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006

Zniesienie współwłasności nieruchomości

. Wniosek należy złożyć do sądu rejonowego właściwego miejscowo ze względu na miejsce położenia nieruchomości (art. 507 i 606 kodeksu postępowania cywilnego). We wniosku muszą się znaleźć następujące elementy: oznaczenie sądu, do którego

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 listopada 2006

Postępowanie przeciwegzekucyjne

zakresie sprzedaży na próbę i nie uzgodniliście żadnego terminu do zbadania rzeczy, stąd praktycznie nie ma możliwości udowodnienia, że taka sprzedaż właśnie miała miejsce. Reasumując, oceniamy szansę powodzenia powództwa przeciwegzekucyjengo raczej

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 października 2006

Uniewinnienie a koszty procesu w sprawie karnej

obiektywnie istnieć fakt wskazujący, że miał miejsce czyn zabroniony pod groźbą kary, a osoba do której dotarła ta informacja musi być przekonana o jej zgodności z rzeczywistością (J. Mikos, Z. Sobolewski – Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie – PK

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 21 października 2006

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

lat licząc od końca roku (odmiennie niż w prawie cywilnym), w którym upłynął termin płatności zobowiązania. Bieg ten może być jednak przerwany lub zawieszony. Przepisy podatkowe z uwagi na zmiany jakie miały miejsce odmiennie regulują zobowiazania

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007
« Poprzednia 1 … 34  |  35  |  36  |  37  |  38 … 46 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.