Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Moc dowodowa dokumentu prywatnego

, więc pozostawił miejsce na wpisanie numeru umowy kredytowej później. Czy taki dokument jest coś wart w dochodzeniu długu przed sądem? Dokument jest oczywiście przez niego podpisany.

W postępowaniu sądowym mogą być zgłoszone jako dowód w sprawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 sierpnia 2012

Dziedziczenie ustawowe przez małżonka i dzieci

współwłaściciela i wpisania w jego miejsce spadkobierców w wysokości przysługującego im udziału. Bez dokonania zmian w księdze wieczystej żaden notariusz nie sporządzi aktu notarialnego przeniesienia własności nieruchomości. Jarosław Olejarz Radca prawny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 sierpnia 2012

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Wydanie nieruchomości a eksmisja to dwie różne sprawy

właścicielu lokalu mieszkalnego a na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego (czyli eksmisji na bruk) jedynie wobec: 1) kobiety w ciąży

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 stycznia 2013

Niestewiennictwo strony nie tamuje rozprawy

świadków. Wezwanie strony w celu przeprowadzenia dowodu w postaci jej przesłuchania nie ma rygoru obowiązkowego stawiennictwa, jak ma to miejsce w przypadku przesłuchania świadka lub biegłego. W tym przypadku stawiennictwo jest osobiste, co

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 stycznia 2013

Nadanie przez sąd klauzuli wykonalności na małżonka dłużnika

małżonkę dłużnika. Umowa pożyczki miała miejsce w 2004r., a zatem do postępowania klauzulowego znajdzie zastosowanie art. 787 K.p.c. w zw. z art. 41 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w brzmieniu obowiązującym w dacie powstania zobowiązania, a więc w 2004r

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2014

Nieruchomość sprzedana bez zachowania formy aktu notarialnego może być nabyta w drodze zasiedzenia

stwierdzenie zasiedzenie tej działki jako nieruchomości z uwagi na upływ maksymalnego okresu przedawnienia 30 lat od dnia – objęcia w posiadanie działki co miało miejsce w momencie przekazania działki przez osobę oznaczoną jako sprzedawca w zawartej umowie o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 kwietnia 2014

Podatek od nieruchomości posiadacza samoistnego

osób fizycznych ustala, w drodze decyzji, wójt (burmistrz, prezydent) właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości. Podatek jest płatny w ratach, w terminach: do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku. Wysokość poszczególnych

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 stycznia 2007

Podatek dochodowy od spadku otrzymanego od osoby obcej

śmiercią Spadkodawczyni upoważniła mnie do dysponowania swoim rachunkiem maklerskim. Sprzedałam zgromadzone tam akcje a pieniądze przelałem na moje konto - czy od tego również mam płacić jakiś podatek (rzecz miała miejsce za życia Spadkodawcy. Czy ktoś (Ja

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 stycznia 2008

Spółka musi zapłacić podatek od nieruchomości bez wydania decyzji przez gminę

, gdyż podatek od nieruchomości na rok podatkowy ustalany jest w drodze decyzji administracyjnej, przez organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości, i płatny jest w ratach, w określonych terminach ustawowych. O tyle w stosunku

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lutego 2008
« Poprzednia 1 … 33  |  34  |  35  |  36  |  37 … 46 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.