Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Poświadczenie dziedziczenia może zostać sporządzone przez notariusza

: odpis aktu zgonu spadkodawcy; odpisy aktów stanu cywilnego osób powołanych do spadku z ustawy; inne dokumenty mogące mieć wpływ na ustalenie praw do spadku. W opisanym przypadku, w miejsce zmarłych

Słowa kluczowe: dziedziczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 września 2009

Podział majątku po rozwodzie lub separacji

rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce podziału majątku. Można domagać się w tym wniosku podziału majątku wspólnego na dwie równe części (co do zasady udziały małżonków w majątku wspólnym są równe) albo ustalenia nierównych udziałów małżonków w

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 listopada 2009

Wymeldowanie administracyjne osoby nie przebywającej w mieszkaniu

, do postępowania zostaje powołany kurator, który ma za zadanie ochronę interesów osoby, której miejsce pobytu nie jest znane. Do czasu gdy osoba jest zameldowana w mieszkaniu, może ona w nim przebywać (mieszkać), choćby bez tytułu prawnego

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009

Zmiana ewidencji gruntów po wprowadzeniu zmian w planie zagospodarowania przestrzennego

istniał obowiązek. Podatek od nieruchomości na rok podatkowy od osób fizycznych, ustala w drodze decyzji organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania. Jarosław Olejarz Porady prawne / Pomoc prawna

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 maja 2010

Zmiana nazwiska dziecka przez matkę wymaga zgody ojca

, wymagana byłaby zgoda ojca dziecka. W celu zmiany nazwiska dziecka należy złożyć stosowny wniosek w Urzędzie Stanu Cywilnego właściwym z uwagi na miejsce urodzenia dziecka. Na możliwość zmiany nazwiska nie wpływa nawet fakt, iż biologicznemu

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2010

Nie wykonanie umowy może nie być zakwalifikowane jako przestępstwo oszustwa

udostępnia informacje dotyczące danych adresowych miejsca zameldowania osób na pobyt stały a także na pobyt czasowy ponad dwa miesiące, jeżeli taki pobyt ma miejsce. Po uzyskaniu takiej informacji należy ją przesłać do sądu i dalej sprawa będzie toczyć się

Słowa kluczowe: oszustwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 sierpnia 2010

Wydziedziczenie zstępnych nie pozbawia prawa do zachowku dzieci wydziedziczonego

dziecko a wnuk spadkodawcy) są uprawnieni do zachowku, chociażby przeżył on spadkodawcę. Zstępni wydziedziczonego zstępnego mają więc prawo do zachowku. Zstępni wydziedziczonego wstępują na jego miejsce, w stosunku do którego występuje fikcja prawna, że

Słowa kluczowe: wydziedziczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2010

Zrzeczenie się dziedziczenia obejmuje również zstępnych zrzekającego się dziedziczenia

dziedziczenia (art. 928 § 2 k.c.), a także wydziedziczeni (art. 1008 k.c.). Ponieważ wymienione osoby są traktowane tak jakby nie dożyły otwarcia spadku, przeto - zgodnie z regułami dziedziczenia - w ich miejsce wstępują odpowiednio zstępni tychże. Należy

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 31 stycznia 2011

Wniosek o zniesienie współwłasności nieruchomości

sporu, która w tym przypadku będzie tożsama z wartością nieruchomości, której współwłasność ma zostać zniesiona. Kuratora ustanawia się dla osoby, która nie ma zdolności sądowej lub procesowej (art. 69 k.p.c.), a także dla osoby, której miejsce pobytu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lutego 2011

O odrębności powstałych z podziału budynków mówić można wówczas, jeżeli tworzą one zamkniętą w sobie funkcjonalną całość

pod uwagę przede wszystkim ten sposób wyjścia ze wspólności, chyba że nie są nim zainteresowani sami współwłaściciele. Odmowa ustanowienia przez sąd odrębnej własności lokali może mieć miejsce jedynie wyjątkowo i tylko wówczas, gdy za odmową tą

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 września 2011
« Poprzednia 1 … 32  |  33  |  34  |  35  |  36 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.