Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Postępowanie z wekslem in blanco

weksla to jednak bardzo ważna sprawa, gdyż błędnie wypełniony weksel może powodować jego nieważność. Po wypełnieniu weksla należy wysłać do dłużnika wezwanie do jego wykupu z informacją o uzupełnieniu weksla, zaznaczając mu czas i miejsce

Słowa kluczowe: weksel
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 kwietnia 2007

Eksmisja z mieszkania spółdzielczego

otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego spoczywa na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania

Słowa kluczowe: eksmisja, mieszkanie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2007

Prawo członka wspólnoty mieszkaniowej do odwołania jej zarządu

przez zarząd w formie uchwały zaprotokołowanej przez notariusza. Nie mniej jednak, podjęcie uchwały miało miejsce skoro zarząd rozpoczął zbieranie głosów, co powinno znajdować odzwierciedlenie w protokole podpisanym przez zarząd, a także zarząd

Słowa kluczowe: wspólnota mieszkaniowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 września 2007

Zasiedzenie nieruchomości

współwłaściciele nie są znani, nie jest znane ich miejsce pobytu ani ich losy, a także nie interesowali się przez ostatnie 30 lat rzeczoną nieruchomością. Może Pan wskazać, że podatek od nieruchomości opłaca wyłącznie Pana ojciec, jeśli jego ciotka użytkowała tą

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 września 2007

Wykup mieszkania komunalnego przez żonę zmarłego najemcy

najemcą. Osoby te wstępują w stosunek najmu lokalu mieszkalnego, jeżeli stale zamieszkiwały z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Z powyższego przepisu wynika, iż Pana/Pani teściowa wstąpiła z mocy prawa w stosunek najmu w miejsce

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2007

Zapłata ubezpieczenia OC od samochodu, który został skradziony

na miejsce ostatniej rejestracji pojazdu i do wniosku dołącza dowód rejestracyjny i kartę pojazdu, jeżeli była wydana, stosowne oświadczenie pod odpowiedzialnością karną za składanie fałszywych zeznań oraz zaświadczenie wydane przez właściwy organ

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 października 2007

Przypozwanie ubezpieczyciela odmawiającego wypłaty odszkodowania

przypozwana może zgłosić interwencję uboczną, wstępując wówczas do postępowania po stronie pozwanego. Zgodnie z art. 83 k.p.c. za zgodą stron interwenient uboczny może wejść na miejsce strony, do której przystąpił. W takim przypadku interwenient ubpczny

Słowa kluczowe: przypozwanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 24 października 2007

Obalenie domniemania ojcostwa

ma miejsce nachodzenie) lub występują groźby karalne, to wówczas istnieje możliwość zawiadomienia odpowiednich organów ścigania (prokuratura, policja). Przestępstwo miru domowego określone zostało w art. 193 Kk (Kodeksu karnego), zgodnie z którym, kto

Słowa kluczowe: ojcostwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2007

Nieodpowiednie zachowanie pracownika - odpowiedzialność cywilna i karna

Na terenie firmy w czasie godzin pracy doszło do nieprzyjemnego incydentu. Wobec osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika, zostały wypowiedziane przez pracownika obraźliwe słowa i groźby. Całe zdarzenie miało miejsce w obecności 4 innych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 listopada 2007

Umowa użyczenia nieruchomości dla byłego małżonka

także wyprowadzenia się z mieszkania, a w braku podjęcia takiego działania złożyć powództwo o eksmisję do sądu. Pozew o eksmisję składa się do Sądu Rejonowego, właściwego z uwagi na miejsce położenia lokalu, który ma zostać opróżniony. Niestety

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 30  |  31  |  32  |  33  |  34 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.