Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Małżeństwo zawarte poza granicami Polski nie musi być wpisane do akt stanu cywilnego.

treści aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do polskich ksiąg stanu cywilnego lub zawarcia małżeństwa, które nastąpiły za granicą, dokonuje się w urzędzie stanu cywilnego miejsca zamieszkania wnioskodawcy, chyba że przepisy ustawy stanowią

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 lipca 2012
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Można żądać przed sądem alimentów, które się nie przedawniły

wytoczyć przed Sądem Rejonowym właściwym miejscowo według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Zgodnie z art. 96 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, powód dochodzący roszczeń alimentacyjnych zwolniony

Słowa kluczowe: alimenty, dłużnik, egzekucja, komornik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2012

Odpowiedzialność sprzedawcy za wady sprzedanego mieszkania

oświadczenie złożyć na piśmie (osobiście lub przesłać listem poleconym na adres zamieszkania kupującego). Jarosław Olejarz Radca prawny Podstawa prawna [art. 556 k.c.] [art. 557 k.c.] [art. 563 k.c.] [art. 568 k.c.]

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 czerwca 2014

Eksmisja z lokalu mieszkalnego

opróżnienie domu sąd orzeka o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego

Słowa kluczowe: eksmisja, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 czerwca 2006

Wysokość alimentów a zarobki pozwanego

względu na to, iż pozwany wykazuje miejsce zatrudnienia w firmie matki oraz zarobki w kwocie 360 zł netto, mam zapytanie czy można wnioskować o zasądzenie alimentów uwzględniając dochody firmy rodzinnej a nie tylko pozwanego? Czy gdybym zdecydowała się na

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 lipca 2006

Ważność testamentu po ubezwłasnowolnieniu osoby

itp. Testament może być dotknięty wadą powodującą jego nieważność, ma to miejsce gdy oświadczenie woli zostało dokonane w następujących przypadkach: w stanie wyłączającym świadome albo swobodne powzięcie decyzji i wyrażenie woli

Słowa kluczowe: testament, ubezwłasnowolnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 sierpnia 2006

Ochrona wynajmującego w przypadku sprzedaży nieruchomości

właściciela. Zgodnie z art. 678 § 1 kodeksu cywilnego (dalej kc) w razie zbycia rzeczy najętej w czasie trwania najmu nabywca wstępuje w stosunek najmu na miejsce zbywcy, może jednak wypowiedzieć najem z zachowaniem ustawowych terminów wypowiedzenia

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 grudnia 2006

Zwrot bonifikaty Gminie za wykupione mieszkanie

miejsce pod rządem dawnej ustawy, określa się wedle dawnej ustawy, ale tylko do czasu wejścia w życie nowej ustawy. W szczególności więc dawna ustawa będzie wyłącznie miarodajna dla kwalifikacji zdarzeń prawnych dotyczących zakończonych już pod jej rządem

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 stycznia 2007

Przysądzenie własności mieszkania w toku sprawy o podział majątku wspólnego małżonków

wnieść wniosek do sądu rejonowego, właściwego miejscowo z uwagi na miejsce położenie nieruchomości. Do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku. Wniosek

Słowa kluczowe: podział majątku
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 sierpnia 2010

Urlop wychowawczy w przypadku upadłości pracodawcy

zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy, jeżeli nie ma dla Pani propozycji odpowiedniego zatrudnienia, skierowania do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na utworzone dodatkowe miejsce pracy oraz w okresie 18 miesięcy poprzedzających

Słowa kluczowe: urlop, urlop wychowawczy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 16 kwietnia 2007
« Poprzednia 1 … 29  |  30  |  31  |  32  |  33 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.