Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Ustalenie wartości nabycia spadku na potrzeby wyliczenia należnego podatku od spadków i darowizn

zawarcia umowy darowizny nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, lub od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 września 2009
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zwrot przedmiotu darowizny lub dożywocia

zamieszkiwania określoną w art. 296 i nast. k.c.). Oba stosunki prawne mają inny zakres i inne prawa z nich wynikające. W przypadku dokonania darowizny nieruchomości z jednoczesnym jej obciążeniem służebnością dożywotniego zamieszkania, zakres takiej

Słowa kluczowe: dożywocie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2010

Rozwód po krótkim trwanie małżeństwa

czasie pożycia małżeńskiego. Jeżeli chodzi o postępowanie w sprawie o rozwód, to właściwym do rozpoznania spraw o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam (w tym samym

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2010

Podatek od dochodu związanego ze sprzedażą wykupionego lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego

formie ryczałtu w wysokości 10% uzyskanego przychodu. Podatek ten jest płatny bez wezwania w terminie 14 dni od dnia dokonania odpłatnego zbycia na rachunek urzędu skarbowego, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 maja 2010

Jak na drodze sądowej odzyskać pożyczkę?

lub doręczyć osobiście za pokwitowaniem odbioru (dla celów dowodowych). Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w takim wezwaniu, można sporządzić pozew i złożyć go w Sądzie Rejonowym (właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania dłużnika). Zgodnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2010

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwanie do wydania przedmiotu najmu . Wezwanie takie należy przesłać na adres zamieszkania najemcy listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. W przypadku nie odebrania korespondencji będzie Pan mógł wykazać, że korespondencja taka została do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

Wiadomość SMS jako dowód w sprawie cywilnej

stroną w stosunku przysposobienia). Może Pani także wystąpić o ustanowienie dla Pani przez sąd pełnomocnika z urzędu. Jednocześnie może Pani wnosić o przesłuchanie w miejscu zamieszkania, jeżeli Pani stan nie pozwala na stawiennictwo w sądzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 maja 2011

Obowiązek utrzymania nieruchomości spoczywa na jej właścicielu

się do zamieszkania albo gdyby się zawalił? Czy ja jestem zobowiązany do zapewnienia im jakiegoś lokum?

Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony

Typ: Porada
Data utworzenia: 9 sierpnia 2011

Unieważnienie małżeństwa można żądać tylko w przypadkach określonych w prawie rodzinnym

postępowanie w sprawie o rozwód, to właściwym do rozpoznania spraw o rozwód jest sąd okręgowy ostatniego wspólnego miejsca zamieszkania małżonków, jeżeli chociaż jedno z nich nadal tam (w tym samym okręgu) zamieszkuje (art. 17 k.p.c. i art. 41 k.p.c.). Pozew

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 września 2012

Ulga podatkowa przy nabyciu lokalu mieszkalnego w wyniku spadku lub zapisu

mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w ciągu roku od

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 28  |  29  |  30  |  31  |  32 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.