Kalendarz przedsiębiorcy: 20-11-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy: oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010

Podatek od dochodów zagranicznych

miejsce zamieszkania podatnika (jego aktywności życiowej). Jeśli jednak podatnik ma status rezydenta w Wielkiej Brytanii i przeniosła swoje centrum interesów życiowych na wyspy, z uzyskanych dochodów nie będzie musiała już rozliczać się w Polsce (przy

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 29 grudnia 2008

Rozwód można przeprowadzić w Polsce nawet jeżeli jeden z małżonków przebywa poza granicami kraju

), sprawy małżeńskie oraz sprawy dotyczące małżeńskich stosunków majątkowych należą do jurysdykcji krajowej także wtedy, gdy: oboje małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania lub ostatnie miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2010

Także samoistny posiadacz nieruchomości, obiektu bodowlanego lub wyodrębnionej części jest podatnikiem podatku od nieruchomości

miejsce postojowe do opodatkowania podatkiem od nieruchomości. Skoro nie jestem właścicielem komórki i miejsca postojowego a tylko użytkownikiem części nieruchomości wspólnej zagospodarowanej w ten sposób, to czy w świetle ustawy o podatkach i opłatach

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2009

Podział majątku w razie rozowdu Polski z cudzoziemcem

jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie maja miejsca zamieszkania w tym samym państwie, właściwe jest prawo polskie. Pani ma obywatelstwo polskie, mąż angielskie, zamieszkujecie w Danii. Zachodził

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 marca 2007

Rozwód w Anglii

posiadała stałe miejsce zamieszkania w Anglii i Walii przez okres jednego roku przed tym terminem. Podział majątku w przypadku rozwodu w Anglii i Walii reguluje Ustawa z 1973 r. o postępowaniu sądowym w sprawach małżeńskich. Sekcja 24 ustawy pozwala

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo obce
Data utworzenia: 11 października 2007

Poszukiwanie spadkobierców

spadkobierców poprzez ogłoszenie. Zgodnie z treścią art. 6735 k.p.c. po upływie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia sąd wyznaczy w celu rozpoznania zgłoszonych żądań rozprawę, na którą wezwie także osoby, które zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Alimenty na rzecz rozwiedzionego małżonka

wtedy, gdy powodem jest uprawniony, który ma miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu w Rzeczypospolitej Polskiej. Powyższe oznacza, że może pan wytoczyć powództwo o alimenty przeciwko Pana żonie przed sądem rejonowym właściwym miejscowo z uwagi

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 października 2011

Właściwość sądu w przypadku zamieszkiwania dłużnika poza granicami Polski

pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Jeżeli pozwany nie ma miejsca zamieszkania w Polsce, ogólną właściwość oznacza się według miejsca jego pobytu w Polsce, a gdy nie jest ono znane lub nie leży w Polsce - według ostatniego

Słowa kluczowe: właściwość sądowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 grudnia 2007

Oszustwo w internecie

takim pisemnym zawiadomieniom o przestępstwie z reguły nadaje tryb procesowy - przekazując sprawę do wykonania policji. Mogą być problemy, bo trudno określić, która prokuratura będzie właściwa z uwagi na miejsce popełnienia p-stwa (miejsca pana

Słowa kluczowe: karne postępowanie, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2006
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.