Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Eksmisja byłego małżonka po rozwodzie z mieszkania

takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Przepisu powyższego nie stosuje się do wypadków, w których powodem

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 14 października 2008

Obowiązek alimentacyjny oznacza dostarczenie środków utrzymania

ten sposób w pozwie. W uzasadnieniu powództwa winien Pan wskazać, jakie miesięczne opłaty Pan z tego tytułu ponosi lub będzie ponosił. W uzasadnieniu winien Pan wykazać, że sytuacja powstania zadłużenia miała już miejsce, a powodem tego zadłużenia nie

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Odpowiedzialność dzieci pozamałżeńskich za długi rodziców

określonych w przepisach prawa. Pierwsza taka sytuacja ma miejsce wówczas, gdy osoby te poręczyły za zobowiązania (np. podpisały weksel, oświadczenie o poręczeniu itp.). Druga sytuacja zachodzi w przypadku dziedziczenia. Zgodnie z art. 922 § 1 k.c. (kodeksu

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 marca 2009

Przywłaszczenie powierzonej rzeczy stanowi przestępstwo

, jest jego zamiar. W opisanym stanie faktycznym proponujemy, aby na piśmie wezwał Pan osobę, która nie chce wydać Pańskiej rzeczy. W pisemnym wezwaniu winien Pan oznaczyć czas i miejsce, w którym będzie Pan oczekiwał wydania rzeczy. Po bezskutecznym

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 2 lipca 2009

Odszkodowanie dla właściciela nieruchomości w razie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

przestrzennego . W ogłoszeniu takim określa się formę, miejsce i termin składania wniosków dotyczących studium lub samego planu, nie krótszy jednak niż 21 dni od dnia ogłoszenia. Jeżeli dopełnione zostały warunki ustawowe dotyczące publikacji ogłoszeń, należy

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 czerwca 2010

Jazda pod wpływem alkoholu a stan wyższej konieczności

, jeżeli niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro poświęcone przedstawia wartość niższą od dobra ratowanego. Stan wyższej konieczności ma miejsce jedynie wówczas, gdy między co najmniej dwoma dobrami chronionymi prawem zachodzi kolizja tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 26 sierpnia 2010

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu podlegającego opróżnieniu. Sąd nie może orzec o braku uprawnienia do otrzymania lokalu socjalnego m. in. wobec małoletniego oraz sprawującego nad taką

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Zawiadamiającemu nie przysługują prawa strony w postępowaniu w sprawie o wykroczenie

zakończona i sąd już wydał wyrok.

Postępowanie w sprawach o wykroczenia toczy się przed sądem rejonowym właściwym ze względu na miejsce jego popełnienia. Wszczynane jest ono z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego i toczy się zgodnie z przepisami ustawy z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2013

Zaskarżenie nakazu wydanego przez e-sąd

był Pan chory lub z innej przyczyny nie wniósł Pan sprzeciwu. Gdy taka sytuacja miała miejsce to musi pan w terminie 7 dni od kiedy dowiedział się Pan o istnieniu nakazu ( chwila doręczenia zawiadomienia o zajęciu konta ) wystąpić do e- Sądu który

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2013

Spadkobierca przyjmujący spadek odpowiada za długi spadkowe

zstępny (syn) mogą albo przyjąć spadek wprost albo przyjąć go z dobrodziejstwem inwentarza, lub też spadek odrzucić. W przypadku odrzucenia spadku sprawa jest prosta, gdyż wówczas w to miejsce wejdą inni spadkobiercy ustawowi a jeżeli takich nie będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2013
« Poprzednia 1 … 26  |  27  |  28  |  29  |  30 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.