Kalendarz przedsiębiorcy: 15-12-2018 Termin zapłaty podatku od nieruchomości…
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozwiązanie umowy o pracę przez pracownika bez wypowiedzenia wywołuje skutki jak rozwiązanie umowy przez pracodawcę za wypowiedzeniem

nastąpiło z powodu zmiany miejsca zamieszkania lub pracownik rozwiązał umowę o pracę w trybie art. 55 § 1 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. W przypadku upadłości likwidacyjnej pracodawcy możliwość odzyskania środków za zaległe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 sierpnia 2012

Członek zarządu spółki może złożyć rezygnację w każdym czasie

jej wyłączyć jeżeli zostaje złożona z ważnych powodów. Jeżeli chodzi o ważne powody to przepisy w żadnym zakresie ich nie określają, może to być zarówno choroba strony wypowiadającej, zmiana sytuacji życiowej, zmiana miejsca zamieszkania

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Darowizna a prawo rodzeństwa do zachowku

ma znaczenie dla ochrony praw majątkowych określonych w art. 991 k.c. spadkobierców ustawowych. Po drugie darowizna dokonana została z ustanowieniem służebności osobistej w postaci dożywotniej służebności zamieszkania w lokalu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 października 2012

Dziedziczenie przez pasierbów po ojczymie

spadkobierców ustawowych na 3 grupy, do których należą: małżonek i dzieci spadkodawcy, a jeżeli dziecko nie dożyło otwarcia spadku w jego miejsce wchodzą jego zstępni. małżonek spadkodawcy, jego rodzice, rodzeństwo oraz

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2007

Zaległy podatek od spadku

. Przepisy podatkowe z uwagi na zmiany jakie miały miejsce odmiennie regulują zobowiązania podatkowe powstałe przed 1 stycznia 2003 r. Nastąpiła wówczas nowelizacja ustawy ordynacja podatkowa z dnia 12 września 2002 r., która zmieniła przepisy dotyczące

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2008

Nabycie prawa majątkowego w czasie trwania małżeństwa prowadzi co do zasady do objęcia go wspólnością małżeńską

nabycia prawa. Fakt, że jego nabycie następuje w wyniku i w związku ze zdarzeniami mającymi miejsce przed powstaniem wspólności majątkowej małżeńskiej, pozostaje bez znaczenia dla wejścia tego prawa do majątku wspólnego. Należy także stwierdzić, że

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 grudnia 2010

Wynajmujący nie może bez rozwiązania umowy najmu uniemożliwić korzystanie z lokalu nawet gdy najemca zalega z czynszem

najemca może żądać zaprzestania naruszeń prawa dokonywanych np. przez właściciela. W tym pojęciu będzie się mieściło właśnie wtargnięcie do pomieszczania, uniemożliwienie korzystania przez lokatora z pomieszczenia (taka sytuacja miała miejsce w Pana

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2014

Zameldowanie cudzoziemca a ewentualna eksmisja z lokalu

tego miejsca, chyba że jego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie przekracza 14 dni. Kolejny ust. 4 rzeczonego przepisu stanowi, zaś że cudzoziemiec opuszczając miejsce pobytu czasowego trwającego do 3 miesięcy przed upływem czasu

Słowa kluczowe: cudzoziemiec, eksmisja, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 25 lutego 2014

Opodatkowanie podatkiem VAT leasingu transgranicznego

2004r., o podatku od towarów i usług, podatkiem tym objęte jest świadczenie usług na terenie kraju. Tym samym w opisanym stanie faktycznym istotnym jest gdzie znajduje się miejsce świadczenia usług, a jeśli w tym wypadku jest to RP to usługa ta jest

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 kwietnia 2014

Zmiana statusu nauczyciela mianowanego

czas nieokreślony. Zgodnie z art. 14 Karty Nauczyciela akt mianowania i umowa o pracę powinna w szczególności określić stanowisko i miejsce pracy, termin rozpoczęcia pracy, wynagrodzenie lub zasady jego ustalania. Poza wskazaniem stron umowy (dla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2006
« Poprzednia 1 … 24  |  25  |  26  |  27  |  28 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.