Kalendarz przedsiębiorcy: 20-10-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Skarga na czynnosci komornika nie stanowi drogi do uchylenia tytułu wykonawczego

roszczenia. Sąd odesłał mi braki do uzupełnienia żądając wskazania konkretnej czynności jaką skarżę i kiedy miała ona miejsce. Czy sprawa się przedawniła i co mam odpisać do sądu?

Przedawnienie istotnie w przypadku wierzytelności pochodzących z

Słowa kluczowe: skarga
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 grudnia 2007
Kancelaria Adwokacka
LegalClick.pl - Nowoczesne narzędzie dla nowoczesnego prawnika

Zmiana nazwiska

nazwiska, w szczególności jest to uzasadnione ważnymi względami (nie wymienionymi w ustawie). Wniosek należy wnieść do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego wnioskodawcy (Pani syna). Wniosek wydawany jest w

Słowa kluczowe: nazwisko
Typ: Porada
Data utworzenia: 2 listopada 2007

Wykroczenie nieuzasadnionego wezwania policji

miejscu zdarzenia i nie możemy oceniać tego co się wydarzyło. Podobnie sąd orzekając w sprawie o wykroczenie nieuzasadnionego wezwania patrolu policji na miejsce awantury domowej będzie opierał się głównie na zeznaniach funkcjonariuszy policji w tej

Słowa kluczowe: wykroczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 11 stycznia 2008

Faktura jest wystarczającą podstawą wytoczenia powództwa o zapłatę

rejonowy lub okręgowy, co do zasady właściwy z uwagi na miejsce siedziby dłużnika (właściwość sądu uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu, sąd rejonowy rozpoznaje sprawy o wartości do 75.000 zł). Jeżeli dochodzi Pani roszczenia, którego wartość nie

Słowa kluczowe: nakaz zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 listopada 2008

Zbycie spadku jest możliwe po poświadczeniu dziedziczenia przez notariusza lub stwierdzeniu dziedziczenia przez sąd

zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do zbycia spadku. Zbycie spadku, jak również udziału w spadku bez zachowania formy notarialnej jest nieważne. Nabywca spadku wstępuje w miejsce zbywcy spadku (spadkobiercy

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 listopada 2008

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku to nie to samo

terminie jest jednoznaczny z przyjęciem spadku z dobrodziejstwem inwentarza. Zgodnie z art. 1020 k.c. spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku. Wówczas w miejsce spadkobiercy, który spadek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Dokument prywatny w postępowaniu sądowym

, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Wystarczy zatem, że opisze Pani stan faktyczny, opisując okoliczności jakich była Pani świadkiem, zawierające czas, miejsce i ich przebieg, a następnie pod pismem takim (które

Słowa kluczowe: dowody
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 września 2009

Śmierć pozwanego powoduje zawieszenie postepowania sądowego

, niezawieszenie postępowania i jego kontynuowanie po utracie zdolności sądowej przez stronę, bez wstąpienia w jej miejsce następców prawnych, stanowi nieważność postępowania (art. 379 pkt 2 KPC). Porady prawne / pomoc prawna

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 marca 2011

Wierzyciel może wnosić do komornika o ogłoszenie licytacji nieruchomości w okreśłony sposób

przypadku gdy I licytacja okazała się bezskuteczna, to wierzyciel może ewentualnie wnioskować o przeprowadzenie II licytacji. Skuteczność licytacji może zapewnić jedynie szeroka informacja o tym, że taka licytacja ma miejsce. Należałoby zatem ustalić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Koszty pogrzebu wchodzą w skład długów spadkowych

zostaną rodzice spadkodawcy, a dopiero gdy rodzice spadkodawcy nie dożyli otwarcia spadku w ich miejsce powołani do dziedziczenia będzie rodzeństwo. W zakresie zatem dziedziczenia ustawowego, jeżeli do spadku zostały powołane osoby będące spadkobiercami

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lipca 2012
« Poprzednia 1 … 20  |  21  |  22  |  23  |  24 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.