Kalendarz przedsiębiorcy: 10-12-2018 Wypłata wynagrodzenia (Pracownik)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Korekta do zeznania - deklaracji podatkowej

skarbowego, wraz z oznaczeniem danych podatnika (imię, nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer NIP). Jeżeli korekta dotyczy obojga małżonków, pismo składają oboje małżonkowie. Po skorygowaniu deklaracji podatkowej, jeżeli z korekty

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Uznanie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów za wykonany

samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u którego skazany jest zatrudniony. Organ, do którego przesłano orzeczenie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 września 2010

Obowiązek alimentacyjny rodzica trwa nadal po ukończeniu pełnoletności przez dziecko

ustalenia obowiązku alimentacyjnego, może Pani wystąpić z powództwem do sądu o zasądzenie alimentów na Pani rzecz od ojca. Powództwo może Pani wnieść do Sądu Rejonowego, właściwego miejscowo dla Pani miejsca zamieszkania. Powództwo to zwolnione jest od

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 listopada 2010

Poszukiwanie majątku spadkowego

odbędzie się taki spis inwentarza (odbywa się to przeważnie w ostatnim miejscu zamieszkania spadkodawcy). Szczegółowo kwestię przeprowadzania spisu inwentarza określają przepisy Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 czerwca 2012

Kurator nie korzysta z ochrony prawnej jeżeli przekracza swoje uprawnienia

objętych postępowaniem w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, a także w zakładach zamkniętych. Ponadto zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień i obowiązków kuratorów sądowych z

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 sierpnia 2012

Darowizna oraz spadek mieszkania na rzecz osoby obcej co do zasady podlegają podatkowi od spadków i darowizn

nabywca mieszka i jest zameldowany na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku, b) od dnia zamieszkania potwierdzonego zameldowaniem na pobyt stały w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka i dokona zameldowania na pobyt stały w

Typ: Porada
Data utworzenia: 23 marca 2009

Sąsiad nieruchomości może być stroną w postępowaniu o wydanie pozwolenia na budowę

, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Ponadto budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i poziomy ich przekraczają

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2012

Ochrona właścicieli nieruchomości sąsiednich przed wykorzystywaniem nieruchomości niezgodnie z jej przeznaczeniem

znajdujący się w ich sąsiedztwie, nie stanowił zagrożenia dla ich zdrowia, a także umożliwiał im pracę, odpoczynek i sen w zadowalających warunkach. Ponadto budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 lipca 2012

Jak się ochronić przed hałasem przejeżdżających pociągów

budynki mieszkalne, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej należy sytuować w miejscach najmniej narażonych na występowanie hałasu i drgań, a jeżeli one występują i poziomy ich przekraczają wartości dopuszczalne, określone w przepisach o ochronie

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2014

Odpowiedzialność karna za ucieczkę z miejsca wypadku - zdarzenia.

Karna z dnia 15 marca 2001 roku (sygn. akt III KKN 492/99), zbiegnięcie z miejsca zdarzenia w rozumieniu art. 145 § 4 KK z 1969 r. (analogicznie: art. 178 KK) ma miejsce wówczas, gdy sprawca oddala się z miejsca wypadku w zamiarze uniknięcia

Słowa kluczowe: karne prawo, wypadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 30 marca 2008
« Poprzednia 1 … 18  |  19  |  20  |  21  |  22 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.