Kalendarz przedsiębiorcy: 25-10-2018 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Miejsce garażowe w garażu wolnostojącym jako odrębna nieruchomość

, miejsce postojowe o powierzchni 11,5 m kwadratowego wraz z proporcjonalnym udziałem we współwłasności działki gruntu oraz części budynku i urządzeń, które nie służą do użytku właścicieli lokali za określoną kwotę. W momencie przekazywania miejsca

Słowa kluczowe: garaż
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Reklamacja uszkodzonej przesyłki a miejsce spełnienia świadczenia przez sprzedawcę

być przesłana przez sprzedawcę do miejsca, które nie jest miejscem spełnienia świadczenia, poczytuje się w razie wątpliwości, że wydanie zostało dokonane z chwilą, gdy w celu dostarczenia rzeczy na miejsce przeznaczenia sprzedawca powierzył ją

Słowa kluczowe: reklamacja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 lutego 2009

Pisma sądowe osobie fizycznej doręcza się na adres zamieszkania, a osobie prawnej na adres siedziby

spółki lecz na Pański adres zamieszkania. Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 18.09.2001 roku sygn. akt V CZ 130/01, przepisy Kodeksu postępowania o doręczeniu mają charakter obligatoryjny, który wyłącza swobodną dyspozycję stron i

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 lutego 2010

Kupno mieszkania w Polsce a zamieszkanie w Wielkiej Brytanii

od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. 06 nr 250 poz. 1840). Zgodnie z art. 4 ust. 1 Konwencji, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie, oznacza każdą osobę, która według prawa tego Państwa podlega tam

Słowa kluczowe: podatek dochodowy
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 października 2007

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych w razie rozwiązania umowy o pracę przez pracownika w związku ze zmianą miejsca zamieszkania

pracownika lub na mocy porozumienia stron z powodu zmiany miejsca zamieszkania pracownika. Z przedstawionego stanu faktycznego przez Panią wynika jednoznacznie, że taka sytuacja w Pani życiu miała miejsce (przeprowadzka do męża mieszającego 150 km od miejsca

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 30 stycznia 2014

Dłużnik i jego rodzina będą musieli opuścić nieruchomość mieszkalną w razie ogłoszenia upadłości

eksmisję jest ustalenie o uprawnieniu do otrzymania lokalu socjalnego, bądź o braku takiego uprawnienia wobec osób, których nakaz eksmisyjny dotyczy. Obowiązek zapewnienia lokalu socjalnego ciąży na gminie właściwej ze względu na miejsce położenia lokalu

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 sierpnia 2012

Sąd tylko wyjątkowo może odstąpić od przesłuchania świadka na rozprawie

potwierdził sędzia. Sędzia postanowił ostatecznie, że będę przesłuchana w miejscu zamieszkania. Czy z względu na stan zdrowia mogę odwołać się od przesłuchania mnie jako świadka w miejscu zamieszkania, a tym samym w jakimkolwiek innym miejscu np. szpital itp

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 października 2012

Znieważenie funkcjonariusza publicznego nie musi być dokonane w miejscu publicznym lub publicznie

takiego kręgu osób. Wystarczy, gdy miejsce lub sposób, w jakim działanie podjęto, możliwość taką stwarzają. O tym czy zachodzi związek i czy można mówić o wykonywaniu czynności służbowych przez funkcjonariusza publicznego w opisanym stanie faktycznym

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2012

Wysokość podatku od towarów i usług w przypadku świadczenia usług w kraju trzecim

elektronicznych. Zgodnie z art. 28k ustawy o podatku od towarów i usług, miejscem świadczenia usług elektronicznych świadczonych na rzecz podmiotów niebędących podatnikami, posiadających siedzibę, stałe miejsce zamieszkania lub miejsce zwykłego pobytu na

Słowa kluczowe: podatek vat
Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Właściwość przy rejestracji pojazdu

drogowym, rejestracji pojazdu dokonuje, na wniosek właściciela, starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania (siedzibę), wydając dowód rejestracyjny i zalegalizowane tablice (tablicę) rejestracyjne oraz nalepkę kontrolną, jeżeli jest wymagana

Typ: Porada
Data utworzenia: 1 lipca 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.