Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Po przeprowadzeniu postępowania spadkowego spadkobiercy winni dokonać działu spadku

rozdzielenia przedmiotów i praw należących do spadku. Sąd nie jest jednak związany tym wnioskiem i może dokonać rozporządzenia w sposób jaki uzna za właściwy, biorąc pod uwagę stan majątkowy spadkodawców, miejsce ich zamieszkania, wzajemne stosunki między

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lipca 2012

Mediacja jest możliwa w każdej sprawie cywilnej

małoletnie dziecko miało miejsce zamieszkania przy ojcu. Takie przypadki z reguły są uzasadnione dobrem dziecka. Każdorazowo sąd zarządza przeprowadzenie wywiadu przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny (RODK). W zakre­sie kon­tak­tów z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 sierpnia 2012

Dowodem w sprawie o rozwód mogą być także inne przyrządy utrwalające albo przenoszące obrazy lub dźwięki

orzekają o tym, aby małoletnie dziecko miało miejsce zamieszkania przy ojcu. Takie przypadki z reguły są uzasadnione dobrem dziecka. Każdorazowo sąd zarządza przeprowadzenie wywiadu przez Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno – Konsultacyjny (RODK). W sprawach o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 sierpnia 2012

Zatrudnienie współmałżonka przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą

(odnoszącym się do zatrudnienia córki). Sąd stwierdził, że zatrudnienie osoby bliskiej pracodawcy wymaga jednoznacznych ustaleń, iż zostały spełnione warunki podjęcia takiego zatrudnienia oraz że miało miejsce wykonywanie obowiązków w sposób charakterystyczny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Prawo do nieodpłatnej opieki z ubezpieczenia zdrowotnego

objęta takim ubezpieczeniem ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego objęte tym ubezpieczeniem są przede wszystkim pracownicy, a także np. osoby pobierające

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 maja 2014

Rozwód i separacja wg. prawa niemieckiego

ojczyste małżonków z chwili wystąpienia z żądaniem rozwodu lub separacji. W braku wspólnego prawa ojczystego małżonków właściwe jest prawo państwa, w którym oboje małżonkowie mają miejsce zamieszkania, a gdy małżonkowie nie mają miejsca zamieszkania w tym

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 października 2006

Pełnomocnictwo do spadku

Matka moja zmarła w Niemczech przeszło 6 m-cy temu, posiadała podwójne obywatelstwo oraz podwójne stałe adresy zamieszkania (w Polsce i w Niemczech), w chwili śmierci była w związku małżeńskim z moim ojcem, nie pozostawiła testamentu. W Polsce, w

Słowa kluczowe: pełnomocnictwo, spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 lutego 2007

Nie można wymeldować osoby przebywającej w zakładzie karnym bez zgody tej osoby

zamieszkiwanie tam na pobyt czasowy. Tym samym wyłączony jest obowiązek takiej osoby do wymeldowania się z miejsca stałego zamieszkania, z uwagi na nie przebywanie w miejscu stałego zameldowania. Nie ma zatem także przesłanek do wymeldowania takiej osoby z

Typ: Porada
Data utworzenia: 20 kwietnia 2008

Skarga administracyjna

: oznaczenie sądu, do którego jest kierowana, imię i nazwisko lub nazwę stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników, oznaczenie miejsca zamieszkania (a w razie jego braku, adresu do doręczeń) lub siedziby stron ich przedstawicieli ustawowych i

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 czerwca 2006

Zmiana wykonywania władzy rodzicielskiej po rozwodzie

rozumieniu art. 509 pkt. 1 k.p.c. W opisanym stanie faktycznym, powinien Pan złożyć wniosek do sądu opiekuńczego, tj. do sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania nieletnich - miejsca zamieszkania osoby, której postępowanie ma dotyczyć

Słowa kluczowe: władza rodzicielska
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2009
« Poprzednia 1 … 11  |  12  |  13  |  14  |  15 … 46 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.