Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Jeżeli bank uzgodnił spłatę bez pobrania prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, nie może jej pobrać

.) stanowi w istocie wzorzec w rozumieniu art. 384 i nast. Kodeksu cywilnego. Jeśli taka sytuacja miała miejsce to w mojej ocenie bank powinien zastosować się do porozumienia o wcześniejszej spłacie przez Panią pożyczki. Wszelkie wewnętrzne regulacje

Słowa kluczowe: bank, klient, konsument, kredyt
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Właściwość miejscowa w sprawach spadkowych

Gdzie załatwia się sprawy sądowne, notarialne i w urzędzie skarbowym, dotyczące spadku, testamentu? Czy w zależności od miejsca zamieszkania spadkobiercy, czy we właściwych dla miejsca położenia nieruchomości spadkowej - są to inne miejscowości

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 stycznia 2010

Rejestracja podmiotu leczniczego

wykonujących działalność leczniczą. W przypadku podmiotów leczniczych organem prowadzącym rejestr jest wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego. Organowi temu podmiot wykonujący działalność leczniczą, obowiązany jest

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 sierpnia 2012

Zasiedzenie nieruchomości

ogłoszenia. Po upływie 3 miesięcy od momentu ogłoszenia sąd wyznacza termin rozprawy. Wzywa się na nią osoby, które zgłosiły się, przejawiając tym samym chęć wzięcia udziału w sprawie i wskazały swoje miejsce zamieszkania. Reasumując, sprawa nabycia

Słowa kluczowe: zasiedzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 14 marca 2007

Egzekucja należności alimentacyjnych.

właściwości sądu (tzw. właściwość przemienna). Powództwo można złożyć zgodnie z zasadą ogólną – do sądu w rejonie, którego pozwany zamieszkuje, lub zgodnie z art. 32 kpc (kodeksu postępowania cywilnego) do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania

Słowa kluczowe: alimenty, egzekucja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2007

Najpierw dział spadku, potem darowizna

, to zgodnie z art. 1020 k.c. spadkobierca jest traktowany tak jakby nie dożył spadku, co oznacza, że do spadku w jego miejsce zostanie powołany jego spadkobierca ustawowy. Zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku, o podatku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 marca 2008

Świadczenie przedemerytalne

dla bezrobotnych. Co do zasady, Kwota świadczenia przedemerytalnego wynosi 670 zł miesięcznie. Decyzję w sprawie świadczenia przedemerytalnego wydaje i świadczenie to wypłaca organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania

Słowa kluczowe: zasiłek
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 maja 2009

Z dochodów uzyskiwanych poza granicami Polski podatnik także winien się rozliczyć

dokonywanych zmian bez naruszenia podstawowych zasad) Polska zezwala osobie mającej miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce na zaliczanie na poczet należnych w Polsce podatków odpowiednich kwot podatków, zapłaconych w Stanach Zjednoczonych. Podatnicy

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Spłata kredytu hipotecznego może skutkować obowiązkiem zwrotu bonifikaty udzielonej przy wykupie mieszkania od gminy

lokal mieszkalny musi być przeznaczona lub wykorzystana na cele mieszkaniowe. Lokalem takim nie będzie drugie mieszkanie, w którym osoba nie zamieszkuje (można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania), lub nieruchomość, która nie jest w miejscowym planie

Słowa kluczowe: wykup mieszkania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 lutego 2010

Jak zarejestrować pojazd bez nr VIN?

chodzi o rzeczy ruchome - również jego miejsce zamieszkania. Termin wskazany w ogłoszeniu wynosi trzy miesiące. Jeżeli w terminie tym nikt się nie zgłosi albo zgłosiwszy się własności nie wykaże, sąd stwierdzi zasiedzenie, jeżeli zostało ono udowodnione

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 kwietnia 2011
« Poprzednia 1 … 10  |  11  |  12  |  13  |  14 … 46 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.