Kalendarz przedsiębiorcy: 20-12-2018 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemiejsce+zamieszkania
Miejsce zamieszkania -

Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu (art. 25 kodeksu cywilnego).
Z miejscem zamieszkania nie należy łączyć miesca zameldowania, gdyż meldunek jest czynnością administracyjną, choć najczęściej miejsce zamieszkania jest tożsame z miejscem zameldowania.

 
Wyszukiwana fraza:

miejsce+zamieszkania

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 455 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynajęcie lokalu mieszkalnego przez jednego ze współmałżonków wymaga zgody drugiego współmałżonka

zgłoszone naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela, w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia najmu. Jeżeli lokal mieszkalny został nabyty przed zawarciem związku małżeńskiego, to co do zasady lokal

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 sierpnia 2010

Zmiana warunków stanowi podstawę do zmiany obowiązku alimentacyjnego

egzekucję poza granicami Polski, stąd konieczne będzie zlecenie czynności egzekucyjnych organowi egzekucyjnemu właściwemu z uwagi na miejsce zamieszkania dłużnika alimentacyjnego. Egzekucja prowadzona jest na podstawie odpowiednich przepisów prawa

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 sierpnia 2014

Lokal do wykonywania działalności w formach wychowania przedszkolnego musi spełniać określone wymogi

zamieszkania. Czy w takim budynku mogę prowadzić taką działalność bez wykonywania przekształcenia? Czy czekają mnie (lub właściciela) kary lub sankcje z tego powodu? Czy budynek przejdzie pozytywnie proces odbioru architekta z urzędu miasta?

Zgodnie z

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 lutego 2013

Żaden z rodziców nie może wywieźć dzieci poza granicę bez zgody drugiego rodzica lub sądu

musi Pani wskazać miejsce swojego zamieszkania, adres. Może Pani sama oczywiście wyjechać z kraju lecz musi wówczas Pani ustanowić pełnomocnika procesowego do prowadzenia sprawy lub pełnomocnika do doręczeń. Jeżeli chodzi o małoletnie dzieci, to nie

Typ: Porada
Data utworzenia: 22 grudnia 2013

Skutki nie stawienia się świadka na rozprawię sądowej

miejsce i czas przesłuchania. Od tej zasady istnieją pewne wyjątki: Stosownie do treści art.177§1a KPK przesłuchanie świadka może również nastąpić przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość

Słowa kluczowe: rozprawa sądowa, świadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 1 lutego 2007

Wejście w stosunek najmu mieszkania komunalnego przez osobę bliską stale zamieszkującą z najemcą

zamieszkania nie oznacza, by najemca przestał mieszkać w "swoim" lokalu, by zmienił miejsce zamieszkania. Co do zasady zatem do nabycia uprawnienia wstąpienia w stosunek najmu po śmierci najemcy ma - zgodnie z art. 691 k.c. - taka jedynie osoba

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 listopada 2009

Postępowanie spadkowe w razie braku udziału spadkobiwercy w postępowaniu spadkowym

zgłosiły żądanie i podały miejsce zamieszkania. Rozporządzenie udziałem w przedmiocie spadku Zgodnie z art. 1036 k.c. spadkobierca może za zgodą pozostałych spadkobierców rozporządzić udziałem w przedmiocie należącym do spadku. W braku

Słowa kluczowe: spadek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 stycznia 2011

Co zrobić gdy wynajmujący nie płaci czynszu

telefon komórkowy jest wyłączony. Udałem się w miejsce stałego zameldowania tej osoby, gdzie uzyskałem informację od osoby tam mieszającej, że Pan ten nigdy w tym lokalu nie mieszkał, został zameldowany przez siostrę osoby tam mieszkającej i nie ma żadnego

Słowa kluczowe: czynsz, najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 marca 2007

Zmieszkiwanie bezumowne w lokalu mieszkalnym

przy sprzedaży?

Należy odróżnić zameldowanie od faktycznego zamieszkania w lokalu mieszkalnym. Obowiązek meldunkowy jest czynnością administracyjną, realizowaną zgodnie z przepisami prawa i ma umożliwić ustalenie pobytu czasowego lub stałego danej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 czerwca 2007

Zmiana ustalonych przez sąd kontaktów z dzieckiem

umówione miejsce, przedłużające się spotkania, uniemożliwianie prawidłowego przebiegu kontaktów na skutek interwencji i obecności osób trzecich (rodziny jednej ze stron, nowego partnera życiowego). W opisanej przez Panią sytuacji również mamy do

Słowa kluczowe: opieka
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 czerwca 2007
« Poprzednia 1 … 8  |  9  |  10  |  11  |  12 … 46 Następna »
® 2008 - 2018 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.