Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnemajątek dorobkowy
 
Wyszukiwana fraza:

majątek dorobkowy

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 19 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Majątek spółki cywilnej stanowi majątek odrębny małżonka

Chce się rozwieść z mężem. Na razie nie ma takiej możliwości żeby się dogadać w sprawie podziału majątku bo są jeszcze zbyt duże emocje. W związku z tym mam pytanie czy firma jaką prowadzę stanowi majątek wspólny czy odrębny. Czy mój mąż ma jakieś

Typ: Porada
Data utworzenia: 6 lutego 2013

Prawo współmałżonka do składników objętych współwłasnością ułamkową są takie jak prawa współwłaściciela

Jesteśmy małżeństwem ale mamy zawartą w formie aktu notarialnego umowę majątkową małżeńską wyłączającą majątkową wspólność ustawową. Posiadamy dwie nieruchomości, z których każdy z nas ma równy udział, tj. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz działkę, wraz z nieruchomością na niej posadowioną. Razem pracowaliśmy…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Pobrana odprawa emerytalna i inne składniki wynagrodzenia za pracę stanowią majątek dorobkowy małżonków

majątek dorobkowy, natomiast w przypadku gdy pracownikowi przysługuje jedynie roszczenie o wypłatę składników wynagrodzenia, to sama wierzytelność (do czasu jej wypłaty), to zgodnie z art. 33 pkt. 7 k.r.o. stanowi majątek osobisty małżonka

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 22 lutego 2009

Pieniądze zgromadzone na rachunku firmowym też stanowią majątek wspólny małżonków

opiekuńczego), z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich ( majątek wspólny

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 marca 2011

Umowa o rozdzielność majątkową pomiędzy małżonkami

ma wskazywać co jest czyje?

Zgodnie z art. 51 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) w razie umownego ustanowienia rozdzielności majątkowej, każdy z małżonków zachowuje zarówno majątek nabyty przed zawarciem umowy, jak i majątek nabyty

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 listopada 2013

Przedsiębiorstwo jako składnik majątku wspólnego małżonków

majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. Do majątku wspólnego nie wejdą tylko te przedmioty

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 czerwca 2012

Nieruchomość nabyta przed ślubem stanowi majątek odrębny współmałżonka

) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Darowizna w postaci pieniędzy na zakup mieszkania, a podział majątku małżonków

ojca Pani męża), czyli przedłożyć umowę darowizny pieniędzy. Jeżeli mąż nie potrafi wskazać, że mieskanie to nabył w trakcie małżeństwa z pieniędzy darowanych, to mieszkanie to stanowi Państwa majątek dorobkowy. Kluczowe zatem jest w przypadku

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 maja 2007

Rozdzielność majątkowa nie powoduje zwolnienia z długów zaciagniętych przez współmałżonka

majątek odrębny). Od tej chwili dopiero małżonkowie mogą dzielić swój majątek dorobkowy, który nabyli w trakcie małżeństwa. Podział taki może nastąpić albo na drodze umownej (w przypadku nieruchomości wymagana jest forma aktu notarialnego), albo przed

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2011

Podział majątku po rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód

gdyż roszczenie o zniesienie współwłasności nie ulega przedawnieniu. Przedmiotem podziału jest majątek objęty wspólnością majątkową małżonków, istniejący w dacie jej ustania, czyli w chwili wydania orzeczenia orzekającego rozwiązanie małżeństwa przez

Typ: Porada
Data utworzenia: 13 marca 2014
« Poprzednia 1  |  2 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.