Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnelokal socjalny
Lokal socjalny -

Należy przez to rozumieć lokal nadający się do zamieszkania ze względu na wyposażenie i stan techniczny, którego powierzchnia pokoi przypadająca na członka gospodarstwa domowego najemcy nie może być mniejsza niż 5 m2, a w wypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego 10 m2, przy czym lokal ten może być o obniżonym standardzie.

art. 2 ust. 1 ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

 
 
Wyszukiwana fraza:

lokal socjalny

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 22 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W przypadku eksmisji lokal socjalny dostarcza gmina

Chcę eksmitować lokatorów z zajmowanego przez nich mieszkania. Czy eksmitowanym lokatorom przysługuje jakiś lokal zastępczy? Kto miałby go zapewnić?

W przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego jaki jest zajmowany przez lokatorów bez tytułu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 grudnia 2011

Małoletniemu oraz jego opiekunowi przysługuje w razie eksmisji lokal socjalny

taki lokal socjalny mieć przyznany przez gminę, a do czasu jego przyznania nie może Pani zostać z tego lokalu eksmitowana. Ważne jest aby w postępowaniu eksmisyjnym uczestniczyć na rozprawach i podnosić uprawnienie do przyznania lokalu socjalnego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego

Jestem właścicielem budynku, w którym zamieszkuje od 10 lat kobieta. Nie posiada ona tytułu prawnego, opłaca tylko media. Uzyskałam na nią wyrok eksmisyjny ze wskazaniem na lokal socjalny. Mimo moich pism osoba ta nadal nie płaci. Kiedy otrzyma

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 lipca 2014

Eksmisja z lokalu mieszkalnego osoby zamieszkującej wspólnie i opiekującej się małoletnim

mieszkalnego nie ogranicza prawa właściciela lokalu do żądania zapłaty zaległości oraz zapłaty bieżących opłat za zajmowany lokal mieszkalny. Reasumując, naszym zdaniem winna Pani zwrócić się na piśmie do właściciela lokalu mieszkalnego z wnioskiem o

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 21 października 2010

Właściciel może domagać się eksmisji lokatora

, naszym zdaniem sąd może orzec eksmisję w stosunku do Pana osoby. Z uwagi na orzeczenie w stosunku do Pana osoby renty, jeżeli spełnia Pan kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej, a także z uwagi na fakt, iż przez wiele lat lokal mieszkalny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 maja 2011

Eksmisja następuje do pomieszczenia tymczasowego

Czy dom noclegowy może spełniać kryteria pomieszczenia tymczasowego, a co za tym idzie czy komornik może na wniosek wierzyciela (gminy) eksmitować dłużnika do noclegowni?

Od chwili wejścia w życie 5 lutego 2005 r. nowelizacji art. 1046 k.p.c., dokonanej ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2011

Osoba opiekująca się małoletnim i wspólnie z nim zamieszkująca ma prawo do lokalu socjalnego

może zostać wykonana tylko do lokalu socjalnego przyznanego przez właściwą gminę. Oczywiście eksmisja z lokalu mieszkalnego nie ogranicza prawa właściciela lokalu do żądania zapłaty zaległości oraz zapłaty bieżących opłat za zajmowany lokal mieszkalny

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 listopada 2012

Możliwości wejścia w stosunek najmu mieszkania komunalnego oraz mozliwość jego wykupu

lokal (np. socjalny) i zażądać opróżnienia tego lokalu, z uwagi na fakt, iż zajmuje go Pani bez tytułu prawnego. Wykup lokalu komunalnego Wykup mieszkania komunalnego to już zupełnie kwestia, przy czym dochody osiągane przez

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2010

Przyznanie lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z mieszkania

opróżnieniu. W myśl ust. 2 tego przepisu, jeżeli w wyroku orzeczono o uprawnieniu, o którym mowa w ust. 1, dwóch lub więcej osób, gmina jest obowiązana zapewnić im co najmniej jeden lokal socjalny. Warunki jakim powinien odpowiadać lokal socjalny określa także

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 5 sierpnia 2008

Gmina informuje lokatora z orzeczoną eksmisją o przyznaniu lokalu socjalnego

Czy mogę swobodnie czekać w mieszkaniu, w którym mieszkam (mimo orzeczonej eksmisji) na lokal socjalny, czy i przez kogo zostanę poinformowana o przydziale takiego lokalu socjalnego, czy też mam obowiązek samodzielnego starania się o taki lokal

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2008
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2023 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.