Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekredyt+na+nowe+auto+osobowe+dla+firmy
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2504 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Interctyza zamiast darowizna na rzecz współmałżonka

W 1995 roku, nabyłem działkę budowlaną na której wybudowałem dom jednorodzinny. Budowę domu zakończyłem w 2005 roku. W 1997 roku, zawarłem związek małżeński i od tego momentu kontynuowaliśmy budowę z żoną ze wspólnych dochodów. Budowę zaczynałem

Słowa kluczowe: wspólność majątkowa
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 grudnia 2009

Na przejęcie długu konieczna jest zgoda wierzyciela

współżycia społecznego. Z powyższej zasady wynika, że strony umowy dożywocia, mogą ustalić w takiej umowie dodatkowe zobowiązanie dla nabywcy nieruchomości, który zobowiąże się do spłaty określonych zobowiązań zbywcy (dożywotnika), np. polegających na spłacie

Słowa kluczowe: przejęcie długu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 marca 2010

Ustalenie wysokości alimentów na małoletnie dziecko

Składam pozew do sądu o rozwód bez orzekania o winie. Powinnam w nim określić wysokość alimentów na dziecko. Jak je ustalić i jaką wpisać kwotę.

Zgodnie z art. 133 § 1 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) rodzice obowiązani są do

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 kwietnia 2010

Zapłata faktury na inny rachunek bankowy wierzyciela

rachunku bankowego. Inaczej wyglądałaby sprawa, gdyby wpłata została dokonana na rachunek bankowy, który nie należy już do wierzyciela, wówczas od posiadacza takiego rachunku należałoby żądać zwrotu wpłaconych środków, które stanowiłby dla

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 lipca 2010

Jak na drodze sądowej odzyskać pożyczkę?

lub doręczyć osobiście za pokwitowaniem odbioru (dla celów dowodowych). Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w takim wezwaniu, można sporządzić pozew i złożyć go w Sądzie Rejonowym (właściwym miejscowo dla miejsca zamieszkania dłużnika). Zgodnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 września 2010

Zasady odpłatności za studia na uczelni prywatnej

Chciałabym się dowiedzieć, czy zgodne z prawem jest to, że studiując na uczelni prywatnej, koszty praktyk muszę pokryć sama. Przeczytałam dokładnie umowę i regulamin uczelni i nie byłam o tym uprzedzona podejmując studia.

Zgodnie z treścią

Słowa kluczowe: szkolnictwo
Typ: Porada
Data utworzenia: 17 września 2010

Wniesienie powództwa alimentacyjnego na rzecz małoletniego dziecka

Mąż od kilkunastu lat trwania naszego małżeństwa nie dawał żadnych pieniędzy na wspólne gospodarstwo domowe - żywność, ubrania, ani na potrzeby dziecka. Opłacał jednak rachunki takie jak czynsz, gaz, energia. Moja sytuacja finansowa była dobra i

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 27 października 2010

Współwłasność środków zgromadzonych na wspólnym rachunku bankowym

Mój tata miał wspólne konto w banku z zupełnie obcą dla niego osobą. Pól roku temu zmarł. Jedyną spadkobierczynią po majątku ojca jestem ja, na podstawie prawomocnego wyroku sądu. Konto zostało zamknięte przez współwłaściciela. Jak mam sie ubiegać

Słowa kluczowe: bankowe prawo, rachunek bankowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 stycznia 2011

Współwłasność środków zgromadzonych na rachunku bankowym

Mój ojciec zmarł w ubiegłym roku. Miał założone wspólne konto z obcą dla siebie osobą. Prawomocnym wyrokiem sądu majątek po ojcu otrzymałam ja jako jedyna córka i jedyna spadkobierczyni. Konto wspólne założone było na podstawie umowy słownej, że

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 marca 2011

Podział mieszkania na dwa odrębne lokale mieszkalne

pomocniczym może być fakt wprowadzenia znaczących zmian w układzie tego lokalu przez drugiego najemcę bez zgody gminy i mojej jako pierwszego najemcy.

Aby można było dokonać podziału jednego lokalu mieszkaniowego na dwa samodzielne lokale, to w pierwszej

Słowa kluczowe: gmina, lokal mieszkalny, najem, najemca
Typ: Porada
Data utworzenia: 30 kwietnia 2011
« Poprzednia 1 … 35  |  36  |  37  |  38  |  39 … 251 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.