Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekredyt+na+nowe+auto+osobowe+dla+firmy
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2504 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zastrzeżona kara umowna

nie tylko nie jest zawinione przez dłużnika, ale przyczynił się do niego wierzyciel, nie może on w tym zakresie żądać zapłaty kary umownej zastrzeżonej na tą okoliczność. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 22 czerwca 2012

Nie można pozbawić dłużnika wolności jedynie z powodu niemożności wykonania zobowiązania

Czy za długi w UK można zostać zatrzymanym na lotnisku lecąc do polski?

Każda osoba podlega ochronie prawne a zatrzymanie osoby, może nastąpić jedynie w przypadkach określonych przez prawo. Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 lipca 2012

Rozszerzenie wspólności majątkowej nie powoduje skutku podatkowego w razie odpłatnego zbycia nieruchomości

Przed ślubem mąż nabył działkę budowlaną, na której już po ślubie wspólnie rozpoczęliśmy budowę domu. W 2007 roku podpisaliśmy umowę rozszerzenia wspólności majątkowej małżeńskiej. Czy jak teraz dokonam zbycia nieruchomości to od mojej części

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

zakończone okresy zatrudnienia pracowniczego (tj. opartego na stosunku pracy), bez względu przynależność pracodawcy do sfery budżetowej lub prywatnej. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Pracownik może zaliczyć jeden okres stażowy

zakończone okresy zatrudnienia pracowniczego (tj. opartego na stosunku pracy), bez względu przynależność pracodawcy do sfery budżetowej lub prywatnej. W razie równoczesnego pozostawania więcej niż w jednym stosunku pracy, do okresu pracy uprawniającego do

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 21 listopada 2012

Spadkobierca przyjmujący spadek odpowiada za długi spadkowe

Różnica przy zaspokajaniu takich długów spadkowych przez spadkobierców, którzy przyjęli spadek wprost czy też z dobrodziejstwem inwentarza polega na tym, że w przypadku prostego przyjęcia spadku spadkobierca odpowiada w pełnej wysokości za długi spadkowe

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 grudnia 2013

Rozwód po krótkim trwanie małżeństwa

Najwyższy w Wytycznych z dnia 26 kwietnia 1951 roku sygn. akt C. Prez. 798/51, wyrażonym na tle innego stanu prawnego. Według wyrażonego tam zapatrywania - doświadczenie życiowe uzasadnia wniosek, że takim okresem będzie w zasadzie okres pięcioletni. Tego

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 7 marca 2010

Kara umowna za nieterminowe oddanie lokalu mieszkalnego

terminie ustanowić na rzecz kupującego własność lokalu. W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji budowy niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak np. temperatury poniżej -5 stopni C, ulewne deszcze trwające, przez co najmniej 30 dni lub też

Słowa kluczowe: kara umowna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 czerwca 2007

Zadatek dany przy zawarciu umowy

Jeśli w umowie przedwstępnej sprzedaży nieruchomości zawarty jest zapis, że strony ustaliły, że w razie wykonania umowy zadatek ulegnie zaliczeniu na poczet ceny sprzedaży. Jeśli nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży z przyczyn leżących po

Słowa kluczowe: zadatek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 17 sierpnia 2007

Majątek odrębny małżonka w czasie trwania małżeństwa

zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 listopada 2007
« Poprzednia 1 … 247  |  248  |  249  |  250  |  251 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.