Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekredyt+na+nowe+auto+osobowe+dla+firmy
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2504 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

W wyroku rozwodowym sąd musi orzec o władzy nad małoletnimi dziećmi

Podjęliśmy wspólnie z małżonką decyzję o rozwodzie bez orzekania winy. Czy pozostałe kwestie musi rozstrzygnąć sąd. Chodzi o podział majątku, prawa rodzicielskie, miejsce zamieszkania małoletnich dzieci, świadczenie finansowe na rzecz dzieci. Czy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2009

Można póżniej zgłosić nabycie spadku jeżeli uprawdopodobni się fakt późniejszego powzięcia wiadomości o spadku

Mój ojciec umarł w 2008 roku i zostawił mi w spadku dom i działkę. Ja mieszkam na stałe w Szwecji. Byłam w kraju na rozprawie sądowej ale kiedy przyszła decyzja sądowa byłam w Szwecji. Nie dowiedziałam się o tym, Moja siostra zapomniała mnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 5 lutego 2009

Spółdzielcza umowa o pracę

spółdzielczej umowy o pracę nie cofa moje 19 letnie członkostwo, jak twierdzi obecny prezes?

Zgodnie z art. 77 § 1. Stosunek pracy między spółdzielnią pracy a jej członkiem nawiązuje się przez spółdzielczą umowę o pracę. Stosunek pracy na podstawie

Typ: Porada
Data utworzenia: 15 kwietnia 2009

Przystapienie do umowy najmu lokalu komunalnego

, że takiej możliwości nie ma. Czy jest to jakoś uregulowane przepisami? Czy można się na coś powołać?

Niestety w zakresie najmu lokalu komunalnego, gminy mają swobodę w ustalaniu kręgu osób, z którymi podpisują umowę najmu. Zgodnie z art. 21

Słowa kluczowe: mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2009

Wymeldowanie administracyjne osoby nie przebywającej w mieszkaniu

mieszkaniu. Zgodnie z art. 9 ust. 2 b ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych – zameldowanie w lokalu służy wyłącznie celom ewidencyjnym i ma na celu potwierdzenie faktu pobytu danej osoby w tym lokalu. Zasadniczo

Typ: Porada
Data utworzenia: 4 grudnia 2009

Roszczenie o zachowek po spadkodawcy, należy się także w wyniku powołałania do spadku

w chwili otwarcia spadku, została Pani powołana do dziedziczenia na mocy testamentu, ale z uwagi na rozporządzenie testamentem przez spadkodawcę, nie otrzymała Pani w wyniku powołania do spadku należnego zachowku, wówczas przysługuje Pani roszczenie

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 7 lutego 2010

Przedawnienie zobowiazań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wynosi co do zasady lat 10

Dzisiaj otrzymałem z ZUS upomnienie, że nie zapłaciłem składek na FP i FGSP, ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w okresie od lutego 2000 roku do maja 2001 roku. Mam to uregulować w ciągu 7 dni. Czy zgodnie z poprzednią ustawą nie uległo to

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 19 lutego 2010

Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika w przypadku szkody wyrządzonej osobie trzeciej lub pracodawcy

Jestem zawodowym kierowcą i prowadzę ciągnik siodłowy z naczepą. Ostatnio miałem wypadek tym samochodem stwierdzono, że z mojej winy. W trakcie wypadku część towaru jaką przewoziłem uległa uszkodzeniu na kwotę ok. 5 tys. zł netto. Samochód był

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 14 czerwca 2010

Oświadczenie woli musi dojść do adresata w określonym terminie umownym

W styczniu b.r. podpisałem umowę z jedną firmą. Usługa była bezpłatna na okres trzech miesięcy, jednakże aby rozwiązać umowę musiałem do końca kwietnia 2010 roku wysłać listownie prośbę o rozwiązanie tej umowy. List z taką prośbą wysłałem

Słowa kluczowe: umowa, umowa wzajemna
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 czerwca 2010

Odsetki należne od dłużnika w przypadku opóżnienia w spełnieniu świadczenia pieniężnego

należność główna. W przypadku gdy dłużnik poddał się rygorowi egzekucji sądowej na podstawie aktu notarialnego opatrzonego przez sąd klauzulą wykonalności, wierzyciel chcąc egzekwować roszczenia wynikające z tego aktu notarialnego winien skierować

Słowa kluczowe: odsetki
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010
« Poprzednia 1 … 208  |  209  |  210  |  211  |  212 … 251 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.