Kalendarz przedsiębiorcy: 25-03-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekredyt+na+nowe+auto+osobowe+dla+firmy
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2504 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłaty związane ze spadkiem i darowizną nieruchomości

określono w wycenie majątkowej na kwotę ok. 100 tys. zł. Proszę o wskazanie opłat związanych z przeniesieniem prawa własności na moją osobę.

Od dnia 1 stycznia 2007 roku, po wejściu w życie noweli do ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 grudnia 2006

Przestępstwo ciągłe

postanowiliśmy się usamodzielnić, staliśmy się dla byłego wspólnika konkurencją. Złożył doniesienie do Prokuratury o popełnieniu przestępstwa polegającego na podrobieniu podpisu na kilu polisach. Sprawa się już zakończyła prawomocnym wyrokiem Sądu. W trakcie

Słowa kluczowe: przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 stycznia 2007

Sprostowanie błędnego podziału nieruchomosci

Błędnie naliczono 14 lat temu udziału w nieruchomości, w gruntach wspólnych mieszkania. Przy okazji wejścia w życie ustawy o możliwości uwłaszczenia lokatorów na preferencyjnych warunkach, okazało się, iż suma wszystkich udziału nie równa się 100

Słowa kluczowe: księga wieczysta
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 października 2007

Prawo żądania zachowku od obdarowanego spadkobiercy

Mam rodzeństwo, dwie siostry. Kilka tygodni temu zmarł mój ojciec. Przez kilkanaście lat był właścicielem, mieszkania, wcześniej jak zmarła mama, zrzekliśmy się prawa do mieszkania i przepisaliśmy wszystkie swoje udziały na niego. Jedna z sióstr

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 marca 2008

Podatek VAT od umowy o dzieło

polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Zatem zgodnie z powyższą definicją, podatnikiem podatku VAT będzie także osoba fizyczna, chociażby formalnie nie była zarejestrowana jako

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 września 2008

Konsul może poświadczyć urzędowo pełnomocnictwo do złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku

liczony jest od chwili, w której spadkobierca dowiedział się o tytule swojego powołania. Ciężar dowodu w takim przypadku spoczywa na spadkobiercy, co oznacza, że będzie on musiał wykazać, że dochował terminu do złożenia oświadczenia (co nie zawsze będzie

Słowa kluczowe: odrzucenie spadku
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 19 stycznia 2009

Zrzeczenie się roszczenia o zachowek

Na ile jest skuteczne, zrzeczenie sie prawa do zachowku, przez osobę uprawnioną, w formie oświadczenia i czy forma oświadczenia jest wystarczająca by uniknąć przyszłych roszczeń, w przypadku wniesienia powództwa o zachowek mimo wcześniej złożonego

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 stycznia 2009

Roszczenia o zachowek od obdarowanego

spadku, darowizn na rzecz osób nie będących spadkobiercami albo uprawnionymi do zachowku. Czyli darowizna dokonana na Pani rzecz przez dziadków, będzie doliczona do zachowku, a Pani ciocia jako uprawniona do zachowku będzie go mogła żądać. Należy

Słowa kluczowe: zachowek
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 października 2009

Do chwili przyjęcia spadku spadkobierca ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko ze spadku

Mój zmarły syn pozostawił długi w kilku bankach na kwotę ponad 100.000 zł. Synowa przyjęła spadek z dobrodziejstwem inwentarza. Syn pozostawił także dwoje małoletnich dzieci. Spadek został przyznany po 1/3 części dla każdego ze spadkobierców. Do

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 9 czerwca 2010

Wykonawca może żądać zapłaty mimo nie wykonania dzieła

, wygląda na to, że jest niewypłacalny. W tej sytuacji robienie dla niego całego systemu może okazać się bardzo ryzykowane, więc chciałbym umowę wypowiedzieć powołując się na zapis w umowie. Czy w tej sytuacji nie będę musiał zwracać zamawiającemu pieniądze

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 kwietnia 2011
« Poprzednia 1 … 138  |  139  |  140  |  141  |  142 … 251 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.