Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekredyt+na+nowe+auto+osobowe+dla+firmy
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2504 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Podział majątku po powstaniu rozdzielności majątkowej w wyniku separacji

Czy mogę złożyć wniosek do sądu o zniesienie współwłasności, jakie konsekwencje niesie ta forma podziału. Wyjaśniam: sprawa dotyczy mieszkań własnościowych (dwóch w różnych miejscowościach i o różnej wartości). Ze względu na koszty dotyczące

Słowa kluczowe: podział majątku, separacja
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2008

Postępowanie egzekucyjne w przypadku upadłości dłużnika

zobowiązań i kosztów postępowania upadłościowego, pozostałyby środki na wypłatę dla udziałowców spółdzielni (co raczej jest mało prawdopodobne skoro spółdzielnia ma ogłosić upadłość). Reasumując, może Pan skierować sprawę z powództwem do sądu a następnie

Słowa kluczowe: upadłość
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 czerwca 2008

Niezachowanie formy pisemnej przy umowie o roboty budowlane ma daleko idące konsekwencje

Prowadzę małą firmę budowlaną. W kwietniu tego roku dostałem zlecenie poprzez zaprzyjaźnioną osobę na remont dwu mieszkań pod wynajem. Z uwagi na koleżeński układ nie podpisałem z inwestorem umowy. Prace zostały wykonane do końca maja, inwestor

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2008

Zbycie zajętych udziałów w spółce z o. o. jest prawnie skuteczne

negatywne konsekwencje dla nabywcy zajętego udziału, polegające na tym, że będzie musiał znosić sytuację, że wierzycielowi egzekwującemu przysługują korzyści majątkowe wynikające z udziału (art. 885 k.p.c. w zw. z art. 902 k.p.c., w zw. z art. 909 k.p.c

Słowa kluczowe: zajęcie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 maja 2009

Mobbing oznacza wszelkie działania i zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko niemu

Jestem pomawiany i szkalowany w pracy, osoba ta wyrabia mi bardzo złą opinię. Straszy zwolnieniem z pracy zarówno mnie jak i innych. Wspólnie z dyrektorem umieścili mnie na liście osób do zwolnienia. Pracuję w zakładzie od prawie trzydziestu lat

Słowa kluczowe: mobbing
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 13 czerwca 2010

Dostęp do dokumentacji medycznej pacjenta

uniemożliwiało wykonanie prac w terminie i naraziło mnie na koszty (transport, noclegi, wyżywienie oraz płace dla pracowników). Dnia 13.05.2010 dostarczono dopiero okna, a reszty materiałów dalej nie przysłano ,pomimo telefonów i wysłania 19.04.2010 e-maila z

Typ: Porada
Data utworzenia: 21 czerwca 2010

Odpowiedzialność karną może ponosić osoba, która złoży fałszywe zeznania albo zatai prawdę,

Czy może podlegać karze matka i siostra, jak brat napisze w oświadczeniu dla sądu w sprawie ustalenia spadkobierców, że siostra dała rodzicom pieniądze na mieszkanie, garaż i ich wspomagała, a teraz wspomaga finansowo już tylko matkę po śmierci

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 czerwca 2010

Uprawnienie do lokalu socjalnego w przypadku eksmisji z lokalu mieszkalnego

małoletnia oraz osoba sprawująca nad taką osobą opiekę i wspólnie z nią zamieszkałą, nie może być eksmitowana na bruk, sąd winien orzec o prawie do lokalu socjalnego dla takich osób. Jednakże ocena w tym zakresie należy do sądu, gdyż sąd ustala wszelkie

Słowa kluczowe: eksmisja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 sierpnia 2010

Obowiązek zwrotu kosztów przejazdu dziecka do szkoły

, ustalić wysokość biletów dla dziecka i opiekuna w obie strony, i wówczas wystąpić do gminy o dokonanie zmiany umowy, z uwagi na jej sprzeczność z przepisami ustawy. Porady prawne / pomoc prawna www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 27 czerwca 2012

Wymeldowanie z lokalu mieszkalnego

fizyczna nie przebywa w lokalu mieszkalnym, w którym poprzednio miała zorganizowane centrum życiowe, a nieprzebywanie to jest wynikiem woli tej osoby. Przy ustaleniu zamiaru nie można jednak poprzestać tylko na oświadczeniach zainteresowanej osoby. Dla jego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 13 grudnia 2012
« Poprzednia 1 … 132  |  133  |  134  |  135  |  136 … 251 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.