Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekredyt+na+nowe+auto+osobowe+dla+firmy
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2504 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zasady pobierania i wysokość opłat w uczelni niepublicznej określa organ wskazany w jej statucie

Uczęszczałem na zajęcia w Szkole Wyższej. Pod koniec grudnia 2010 roku przyszło mi wezwanie do zapłaty zaległości ok. 1.400 zł za okres od 2005 do połowy 2006 roku i dodatkowo 800 złotych odsetek. Chcę zaznaczyć, że w 2007 roku przyszło do mnie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 stycznia 2011

Dochodzenie roszczeń od najemcy po wygaśnięciu umowy najmu

wezwać najemcę do dobrowolnego wydania zajmowanego lokalu. Wezwanie takie ma ten skutek dowodowy, że najemca może twierdzić, że nie odebrał Pan przedmiotu najmu po jego zakończeniu, stąd właśnie należałoby na piśmie (dla celów dowodowych), wystosować

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 stycznia 2011

W przypadku nie zgłoszenia nabycia składnika majątku w spadku, nie można skorygować deklaracji podatkowej

dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej - art. 4a ust. 3 ww. ustawy. Wówczas zastosowanie znajduje art. 17a ust. 1 ww. ustawy, na podstawie którego podatnicy podatku są obowiązani, z zastrzeżeniem ust. 2 (obowiązek składania zeznań podatkowych

Typ: Porada
Data utworzenia: 30 października 2011

Podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości

Zakupiłem na przetargu działkę budowlaną w 2006 roku. Akt notarialny podpisany został w 2007 roku. Działkę sprzedałem na początku listopada 2009 roku. Proszę o informacje czy mogę uniknąć lub obniżyć lub jaki koszty mogę wliczyć.

Zgodnie

Słowa kluczowe: podatkowe prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 1 maja 2010

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest wartość nieruchomości wyrażona w cenie określonej w umowie

Zakupiłem na przetargu działkę budowlaną w 2006 roku. Akt notarialny podpisany został w 2007 roku. Działkę sprzedałem na początku listopada 2009 roku. Proszę o informacje jak mogę uniknąć lub obniżyć lub jaki koszty mogę wliczyć.

Zgodnie obecnie

Typ: Porada
Data utworzenia: 2 maja 2010

Szybki rozwód bezdzietnych małżonków bez orzekania o winie

najszybciej i żeby jak najmniej razy przyjeżdżać do Polski na rozprawę. Ja nie chcę nic od małżonki a ona ode mnie, chcemy tylko rozwodu. Nie chcemy żadnej separacji (rozprawy pojednawczej) itp. Chcemy to jak najszybciej zakończyć, jakie dokumenty musimy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 9 października 2009

Opróżnienie lokalu po wygasnięciu umowy najmu lokalu mieszkalnego

pisemnej w zakresie zmiany umowy. Oznacza to, że zmiana umowy bez zachowania formy pisemnej (np. w formie ustnej), ma jedynie skutek dla celów dowodowych. Oznacza to, że osoba (najemca), która będzie powoływała się na przedłużenie trwania umowy będzie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 16 marca 2011

Zastaw rejestrowy - podstawowe informacje

Chciałbym się dowiedzieć więcej na temat zastawu rejestrowego oraz sądowego postępowania rejestrowego?

Warunkiem powstania ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu rejestrowego jest wpisanie go do rejestru zastawów. Wpis ten ma

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 maja 2006

Wezwanie do zapłaty nadpłaconego czynszu

Urzędu Gminy, sporządzone na piśmie wezwanie do zapłaty. Jeżeli pismo (wezwanie do zapłaty) będzie wysyłane za pośrednictwem poczty, warto wysłać je listem poleconym, za potwierdzeniem odbioru (dla celów dowodowych). Przepisy nie określają żadnych wymogów

Słowa kluczowe: wezwanie do zapłaty
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 stycznia 2010

Wyłączna jest jurysdykcja krajowa w sprawie o rozwód, gdy oboje małżonkowie są obywatelami polskimi

córki. Czy jeśli podpiszę takie oświadczenie, sąd będzie mógł bez mojego udziału i późniejszej zgody decydować o losach mojej 6 letniej córki na podstawie tego jednego podpisu? Czy jeśli złożę podpis będzie on traktowany jako jednorazowa zgoda, czy do

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 marca 2010
« Poprzednia 1 … 130  |  131  |  132  |  133  |  134 … 251 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.