Kalendarz przedsiębiorcy: 20-03-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekredyt+na+nowe+auto+osobowe+dla+firmy
Dane osobowe -

Za dane osobowe uważa się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

W związku z powyższym danymi osobowymi będą takie dane, które pozwalają na określenie tożsamości konkretnej osoby, jak i takie, które nie pozwalają na jej natychmiastową identyfikację, ale przy pewnym nakładzie kosztów, czasu i działań są wystarczające do jej ustalenia. Ustawodawca nie określił zamkniętego katalogu informacji, które stanowią dane osobowe. W większości przypadków - przy rozstrzyganiu czy określona informacja lub informacje stanowią dane osobowe należy dokonać zindywidualizowanej oceny, uwzględniając przy tym konkretne okoliczności oraz rodzaj środków czy metod potrzebnych w określonej sytuacji do identyfikacji osoby. 

 
Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 2504 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Opłata adiacencka należna jest w razie wzrostu wartości nieruchomości

Działka miała czterech współwłaścicieli, którzy znieśli współwłasność na zasadzie ugody. Dokonano podziału i każdy wydzielił swoją część na własnej księdze wieczystej. Urząd miasta zawiadomił teraz, że wszczyna postępowanie w sprawie naliczenia

Typ: Porada
Data utworzenia: 12 grudnia 2012

Skierowanie pracownika do wykonywania innej pracy i rozwiązanie stosunku pracy z powodu braku zaufania

straciły na aktualności i wyrażają stanowisko tego sądu, co ma zasadnicze znaczenie dla praktyki tak sądów, jak i pracodawców. Zostały one ujęte w formie tez wraz z ich uzasadnieniem wskazującym na konkretne przypadki. Zgodnie z tymi zasadami

Słowa kluczowe: obowiązki pracownika, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 18 czerwca 2010

Podniesienie czynszu przez spółdzielnie musi mieć uzasadnienie

, a dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - trzy lata. Winna zatem Pani powołać się na zarzut przedawnienia, co ogranicza Pani odpowiedzialność do kwoty zadłużenia, za okres nie dłuższy

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 marca 2008

Skutki zbycia mieszkania wykupionego od gminy

Mama ma jest wdową po żołnierzu zawodowym. Nabyła prawo do wojskowej renty rodzinnej i nabyła tym samym prawo do lokalu na warunkach zagwarantowanych na podstawie prawa. Wojskowa Agencja Mieszkaniowa przekazała nie odpłatnie budynek na rzecz

Słowa kluczowe: mieszkanie, mieszkanie komunalne
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2008

Komornik ma obowiązek w terminie 4 dni przekazać wierzycielowi wyegzekwowane należności

dla danego komornika Izby Komorniczej. W opisanym stanie faktycznym proponujemy wezwać na piśmie komornika do przekazania wyegzekwowanej kwoty z zastrzeżeniem, że po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w wezwaniu podjęte zostaną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2010

Lokator nawet jak opuścił mieszkanie obowiązany jest do płacenia czynszu najmu

operatora pocztowego, w formie lisów poleconych – dla celów dowodowych. W przypadku gdy upłynie okres najmu lokalu mieszkalnego lub okres wypowiedzenia umowy najmu, winien Pan przesłać na adres lokatora oświadczenie wzywające do dobrowolnej zapłaty

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 kwietnia 2010

Samowola budowlana

Posiadam budynek gospodarczy, w którym znajduje się garaż, kuchnia oraz stajnia. Ze stajni chciałbym zrobić drugi garaż. Problem polega na tym, iż nie wiedziałem że, aby poszerzyć otwór i wstawić drzwi garażowe potrzebne jest pozwolenie na budowę

Typ: Porada
Data utworzenia: 28 kwietnia 2007

Podatek od darowizny mieszkania

Miesiąc temu moja żona sprzedała mieszkanie, które wcześniej dostała od babci w formie darowizny. Wiadomo, że ma teraz 2 lata na zakup innego mieszkania, bo zapłaci podatek. Czy wartość nowo zakupionego mieszkania ma być, co najmniej równa

Typ: Porada
Data utworzenia: 29 maja 2007

Rozpoczęcie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością uiszczania należności publicznoprawnych

kwestia uiszczenia odpowiedniej składki miesięcznej na ubezpieczenie zdrowotne, przy czym przedawnienie w tym zakresie biegnie dla każdej należności z tego tytułu odrębnie. W opisanym stanie faktycznym można podnosić brak powstania tytułu z powodu

Typ: Porada
Data utworzenia: 8 lipca 2011

Opłata abonamentowa RTV przedawnienia się z upływem lat 5, tak jak zobowiązania podatkowe

Dostałam wezwanie do zapłaty za abonament RTV od 2007r. do 2012r w kwocie 1.200 zł plus odsetki 400 zł. Odpisałam powołując się na art. 118 kodeksu cywilnego, że do roszczeń dotyczących opłaty abonamentowej stosuje się okres do 3 lata wstecz

Typ: Porada
Data utworzenia: 24 sierpnia 2012
« Poprzednia 1 … 109  |  110  |  111  |  112  |  113 … 251 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.