Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekoszt+uzyskania+przychodów
Koszt uzyskania przychodu -

Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.
art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

 
 
Wyszukiwana fraza:

koszt+uzyskania+przychodów

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 362 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wynagrodzenie dla małżonka prowadzącego działalność nie jest kosztem uzyskania przychodu

drugiego wypłacone wynagrodzenie stanowić powinno koszt uzyskania tego przychodu. Jeżeli małżonkowie pozostają we wspólności ustawowej to zgodnie z art. 31 k.r.o. (kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje pomiędzy

Typ: Porada
Data utworzenia: 11 lutego 2013

Spółka osobowa może zatrudnić wspólnika na podstawie umowy o pracę

wynagrodzenia, decyduje rodzaj wykonywanej przez niego pracy. Głównie właśnie kwestia zaliczenia wynagrodzenia w ciężar kosztów uzyskania przychodów wywołuje wątpliwości organów podatkowych, które w tym zakresie powołują się na treść art

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 8 października 2012

Koszt zniesienia współności majątkowej małżonków

notariusza i powiedział, ze należy znieść rozłączność przedmałżeńską - koszt ok. 2000 - 3000 zł. Czy jest jakaś inna i tańsza droga do rozwiązania tego problemu?

Istnieje możliwość dokonania darowizny przez Pani męża części nieruchomości należącej do

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2007

Koszt wykupu lokalu mieszkalnego od gminy

Czy można przekształcić mieszkanie komunalne na własność, bez dokonywania jego wykupu? Jakie mogą być koszty przy załatwieniu tej sprawy?

Mieszkanie komunalne stanowi własność gminy, która nim zarządza. Przeniesienie własności takiego lokalu komunalnego na inną osobę może w zasadzie być dokonane jedynie poprzez zawarcie umowy sprzedaży…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 15 sierpnia 2012

Prawa akcjonariusza do uzyskania informacji od spółki

Jestem akcjonariuszem w spółce akcyjnej, w której jednak nie mam większości. Nie jest to także spółka publiczna notowana na giełdzie. Chciałbym jednak uzyskać od zarządu informację w zakresie aktualnej sytuacji spółki. Czy zarząd ma obowiązek udzielić mi takiej informacji a jeżeli tak to w jakim zakresie?

W spółce akcyjnej, bezpośrednie…

Typ: Porada
Data utworzenia: 10 lutego 2014

Nie można rozliczyć straty podatkowej w oparciu o dotację z Funduszu Pracy

. Przychód ten nie podlega jednocześnie obowiązkowi zaewidencjonowania w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Ponadto w myśl art. 23 ust. 1 pkt 45 powołanej ustawy nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia

Słowa kluczowe: bezrobotny, dotacja, Fundusz Pracy, koszty
Typ: Porada
Data utworzenia: 12 czerwca 2012

Przedawnienie zobowiązań podatkowych z tytułu przychodów z nieujawnionych źródeł

dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny. Tyle o przedawnieniu zobowiązań podatkowych. Jednakże w przypadku przychodów nie znajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, ich wysokość

Słowa kluczowe: podatkowe prawo, przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 3 kwietnia 2008

Wniesienie apelacji wymaga co do zasady uzyskania uzasadnienia wyroku

Sąd wydał wyrok w sprawie o alimenty. Nie otrzymałam wyroku, ale nie jest jeszcze on prawmocny. Sąd jedynie ustnie odczytał ten wyrok. Co mam dalej robić aby się odwołać od tego wyroku?

Zgodnie z art. 328 § 1 k.p.c. co do zasady uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony, zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Użyczenie nieruchomości pomiędzy członkami najbliższej rodziny

uzyskania przychodów. Dotyczy to zarówno odpisów amortyzacyjnych przypadających na użyczoną część nieruchomości, jak i np. podatku od nieruchomości od tej części. Należy także pamiętać, że w opisanym stanie faktycznym może zachodzić konieczność zapłaty

Słowa kluczowe: użyczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 października 2010

Prawo do ulgi podatkowej przysługuje pod warunkiem wydatkowania przychodu po dacie jego uzyskania

uzyskania ulgi podatkowej (mieszkaniowej). Jakie są możliwości jej uzyskania?

O nabyciu nieruchomości przez podatnika decyduje umowa zawarta w formie aktu notarialnego, późniejsze powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu nie uprawnia

Typ: Porada
Data utworzenia: 18 stycznia 2011
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 37 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.