Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekonsument
Konsument -

Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Art. 22 (1) kodeksu cywilnego.

 
 
Wyszukiwana fraza:

konsument

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 25 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Odstąpić od umowy zawartej na odległość może jedynie konsument

zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 6 stycznia 2009

Przeniesienie praw na nowego kontrahenta przy umowie z konsumentem

kontrahentem, w trybie natychmiastowym stwierdzającym, że po pierwsze nastąpiła zmiana kontrahenta na którą Pan nie wyrażał zgody (jako konsument), a po wtóre zaprzestano od 22.08.2006 roku świadczenia usługi, co spowodowało konieczność po Pańskiej stronie

Słowa kluczowe: klauzule umowne, konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 listopada 2006

Sprzedaż konsumencka wyłącza możliwość korzystania z uprawnień z tytułu rękojmi z Kodeksu Cywilnego

przypadku gdy nabył Pan towar jako konsument, to wówczas należy stosować do takiej sprzedaży przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku, o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Ustawę stosuje się do dokonywanej w

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2009

Uprawnienia konsumenta w razie niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową (wady rzeczy sprzedanej)

szereg podstawowych części, a także wykazać swoją niewinność wobec nieuzasadnionego zarzutu sfałszowania karty gwarancyjnej.

W przypadku nabycia towaru przez konsumenta (konsument to osoba fizyczna, która dokonuje czynności prawnej nie związanej

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 sierpnia 2009

Odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 10 dni może tylko konsument

szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2010

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorcy nie przysługuje przy jej przedłużeniu

przedłużania czasu obowiązywania umowy , gdyż konsument taką decyzję podejmuje świadomie, wiedząc dokładnie jaka usługa będzie świadczona, jakie są warunki umowne. Z tego też względu wyłączone jest prawo konsumenta do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od

Słowa kluczowe: konsument
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 czerwca 2010

Odpowiedzialność sprzedawcy względem kosumenta za to, że towar konsumencki jest zgodny z umową

dostarczonym przez kupującego. Z opisanym stanie faktycznym wynika, że konsument nabywający towar otrzymał informację załączoną do towaru jak go należy używać. Na konsumencie ciążył zatem obowiązek zapoznania się z informacją o sposobie użycia towaru

Słowa kluczowe: konsument, umowa sprzedaży
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 września 2010

Kupujący ma prawo wyboru trybu reklamacji - z tytułu rękojmi lub gwarancji.

Miesiąc temu nabyłem w sklepie aparat fotograficzny. Kupiłem go na firmę (faktura VAT) ponieważ prowadzę działalność gospodarczą. Kilka dni temu wykryłem w aparacie wadę polegającą na tym, że nie działa wbudowana w tenże aparat lampa błyskowa. Wcześniej nie wykonywałem tym aparatem zdjęć z użyciem wbudowanej lampy błyskowej, więc przypuszczam…

Słowa kluczowe: gwarancja, konsument, kupujący, naprawa
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 30 sierpnia 2011

Osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą nie ochronią przepisy dotyczące konsumentów

Posiadam umowę dostępu do internetu radiowego z operatorem na okres 36 miesięcy. W umowie widnieje zapis, że umowa abonencka może być rozwiązana na skutek oświadczenia abonenta o rezygnacji z usług w trybie 12-to miesięcznego wypowiedzenia. Oświadczenie musi być złożone w formie pisemnej w siedzibie operatora i obowiązywać będzie po okresie trwania…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 20 listopada 2011

Rękojmia za wady rzeczy sprzedanej

Sprzedałem motocykl, który w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu ma wpisany rok produkcji 2004. Kupiłem go wcześniej od innej osoby prywatnej. Po 3 miesiącach od sprzedaży odezwał się do mnie kupujący, informując że wprowadziłem go w błąd bo według numerów identyfikacyjnych VIN rama jest starsza (według serwisu tej marki). Otrzymałem w…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 maja 2012
« Poprzednia 1  |  2  |  3 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.