Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekoniec terminu
 
Wyszukiwana fraza:

koniec terminu

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 45 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Rozpoczęcie biegu terminu przedawnienia roszczenia

roszczeń z określonym terminem płatności rozpoczyna się z chwilą nadejścia tego terminu. W jego braku, gdy płatność zależy od określonej czynności wierzyciela np. od wypowiedzenia umowy, bieg przedawnienia rozpoczyna się przy fikcyjnym założeniu, że

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006

Wypowiedzenie najmu następuje ze skutkiem na koniec miesiąca

, orzeczenie sądu lub decyzja innego organu państwowego albo czynność prawna oznacza termin nie określając sposobu jego obliczania, stosuje się przepisy poniższe. W przypadku obliczania terminu oznaczonego w miesiącach zgodnie z art. 112 k.c. termin ten kończy

Słowa kluczowe: lokal mieszkalny, lokator, najem, najemca
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 listopada 2012

Zawieszenie postępowania w sprawie o rozwód

Napisałam podczas mediacji rodzinnych do Sądu pismo o zawiaszenie mojej sprawy rozwodowej na okres jednego roku. Sprawa rozwodowa została zawieszona w dniu 6 czerwca 2006 r. Pod koniec 2006 roku złożyłam pismo z prośbą o wznowienie sprawy

Słowa kluczowe: rozwód
Typ: Porada
Data utworzenia: 23 stycznia 2007

Wypowiedzenie umowy najmu lokalu mieszkalnego przez właściciela

dłuższy niż 12 miesięcy; z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego, osobie, której przysługuje tytuł prawny do innego lokalu położonego w tej samej miejscowości, a lokator może używać tego

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 kwietnia 2008

Podjęcie zawieszonego postępowania w sprawie o rozwód

początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Koniec terminu w jakim może zostać złożony wniosek o podjęcie postępowania w sprawie o rozwód, to rok od jego zawieszenia. Ja w postanowieniu Sądu

Słowa kluczowe: zawieszenie postępowania
Typ: Porada
Data utworzenia: 11 kwietnia 2010

Przedawnienie zobowiązania wobec urzędu skarbowego

., ordynacja podatkowa w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. W myśl ustawy o zobowiązaniach podatkowych bieg terminu przedawnienia przerywało: odroczenie terminu płatności podatku, rozłożenie

Słowa kluczowe: przedawnienie
Typ: Porada
Data utworzenia: 22 stycznia 2007

Wypowiedzenie umowy dzierżawy nieruchomości zawartej na lat 40

następców prawnych, a zmarł mój brat, który taką umowę podpisał w 1991 roku. Proszę o odpowiedź.

Obecny zapis art. 695 § 1 Kc (Kodeksu cywilnego) stwierdza, że dzierżawę zawartą na czas dłuższy niż lat trzydzieści poczytuje się po upływie tego terminu

Słowa kluczowe: dzierzawa, wypowiedzenie umowy
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 września 2007

Wypowiedzenie umowy najmu mieszkania w razie zalegania z zapłatą czynszu

okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze wypowiedzenia stosunku prawnego i wyznaczenia dodatkowego, miesięcznego terminu do zapłaty zaległych i bieżących należności, właściciel lokalu może wypowiedzieć stosunek prawny. Wypowiedzenie

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 2 lutego 2009

Udostępnienie wynajmowanego mieszkania

uzgodnieniu z lokatorem terminu i przy jego udziale). Wypowiedzenie lokatorowi przez wynajmującego stosunku prawnego może nastąpić tylko z następujących przyczyn, na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego

Słowa kluczowe: najem lokalu
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 10 sierpnia 2006

Koszty procesu w postępowaniu karnym

, który wydał zaskarżone orzeczenie. Jeżeli nie ma Pan możliwości złożenia środka odwoławczego, może Pan zwrócić się o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, o ile zaszły ważne przyczyny dla których nie mógł Pan wnieść w odpowiednim terminie

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 20 września 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 Następna »
® 2008 - 2022 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.