Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pracodawca ma obowiązek wypłacić wynagrodznie także gdy nie zawarł umowy o pracę z pracownikiem na piśmie

pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto osoba, która narusza przepisy prawa o ubezpieczeniach społecznych, nie zgłaszając, nawet za zgodą zainteresowanego, wymaganych

Słowa kluczowe: wynagrodzenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010

Sąsiad może prowadzić działalność na swojej działce jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego

granicach swojego prawa własności swobodnie dysponować swoją nieruchomością. Wszelkie ustawowe ograniczenia prawa własności, a w tym również ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być interpretowane rozszerzająco - bardziej

Typ: Porada
Data utworzenia: 25 maja 2010

Jak dochodzić roszczeń w przypadku przywłaszczenia lub zniszczenie mienia

oraz skazania sprawcy. W wyroku skazującym sąd oprócz kary pozbawienia wolności, jej ograniczenia lub grzywny, może zastosować wobec skazanego także jeden ze środków karnych przewidzianych w art.39 k.k. Przepis ten przewiduje możliwość zastosowania

Słowa kluczowe: przywłaszczenie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 8 lipca 2010

Pomówienie innej osoby jako przestępstwo zniesławienia

drugiej osoby w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła. Sprawca tego przestępstwa podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Aby oceniać dane zachowanie jako zniewagę

Słowa kluczowe: zniesławienie
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 14 lipca 2010

Skutkiem nie złożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku w terminie, może być odziedziczenie długów spadkowych

pytają o dzieci zmarłego. Czy można podpisać jakieś pismo o zrzekniecie się spadku po rodzicu i czy można to zrobić z datą wsteczną?

Spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć

Słowa kluczowe: długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 sierpnia 2010

Nie kazda nieruchomość nadaje się na działalność gospodarczą

wszelkie ustawowe ograniczenia prawa własności, a w tym również ustalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, nie mogą być interpretowane rozszerzająco tzn. bardziej ograniczać prawo własności, niż wynika to z literalnego brzmienia ustaleń

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 23 stycznia 2012

Ograniczenie w zbywaniu nieruchomości nabytej przez dzierżawcę

tym zakresie ograniczone, z tym że na niego przejdą prawa i obowiązki jakie wiązały się z nabyciem nieruchomości. Ograniczenia takie mogą jednak wynikać nie tyle z przepisów prawa co z samego aktu notarialnego, który dokumentuje nabywaną

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 12 października 2012

Jak wyliczyć wartość służebności przesyłu

określona w treści art. 305 1 k.c. (Kodeksu cywilnego) przybiera postać pozbawienia bądź faktycznego władztwa właściciela nad nieruchomością obciążoną lub ograniczenia takiego władztwa do znoszenia istniejącego obciążenia. Z tego też względu kryteria

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 marca 2013

Zgromadzenie wspólników nie naruszać zasady reprezentacji spółki przez zarząd

prawie do ustanowienia pełnomocników lub prokurentów może obejmować jedynie te przypadki, które określone zostały w przepisach prawa (ograniczenia w umowie spółki dotyczą jedynie stosunków wewnętrznych spółki). Niewątpliwie ustanowienie pełnomocnika

Typ: Porada
Data utworzenia: 17 lipca 2014

Wykup mieszkania spółdzielczego tylko przez członak spółdzielni

wujka, nie istnieją jakieś ograniczenia, które uniemożliwiałyby notarialne sporządzenie umowy darowizny tego mieszkania na moją rzecz.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych, na

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 27 września 2007
« Poprzednia 1 … 7  |  8  |  9  |  10  |  11 … 28 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.