Kalendarz przedsiębiorcy: 20-02-2019 Termin obliczenia i wpłacenia zaliczki… (US)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Zakres wymaganej zgody współaściciela nieruchomości

z rzeczy w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli (art. 206 kc). Swoboda dysponowania i korzystania ze współwłasności doznaje jednak ograniczenia

Słowa kluczowe: współwłasność
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 18 lutego 2007

Podpisanie się za inną osobę, czyli fałszerstwo dokumentów

, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Sąd wymierza karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez prawo, uwzględniając stopień społecznej szkodliwości czynu a także patrząc aby dolegliwość

Słowa kluczowe: fałszerstwo, karne prawo
Typ: Porada
Data utworzenia: 10 marca 2007

Alimenty a obowiązek przyczynienia się do utrzymywania rodziny

ich pełnomocnik ustawowy, otrzymywała zasądzone alimenty. Z chwilą osiągnięcia przez dziecko na które zasądzono alimenty pełnoletności (jeżeli nie zachodzą okoliczności ograniczenia zdolności do czynności prawnych), takie ustawowe pełnomocnictwo wygasa

Słowa kluczowe: alimenty
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 maja 2007

Odpowiedzialność dzieci za długi w razie śmierci rodziców

też nie, przy czym decydującą jest chwila otwarcia spadku (czyli śmierć spadkodawcy). Zgodnie z art. 1012 Kc, spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej

Słowa kluczowe: długi, długi spadkowe
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 29 sierpnia 2007

Zatarcie skazania w przypadku skazania na karę grzywny

karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Czyli w Pani

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 lutego 2008

Zrzeczenie się dziedziczenia a odrzucenie spadku to nie to samo

. 1012 k.c. (kodeksu cywilnego) spadkobierca może bądź przyjąć spadek bez ograniczenia odpowiedzialności za długi (przyjęcie proste), bądź przyjąć spadek z ograniczeniem tej odpowiedzialności (przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza), bądź też spadek

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 11 grudnia 2008

Skazany na Karę grzywny jest ewidencjonowany w krajowym rejestrze karnym

§ 4 kodeksu karnego, w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania. Na wniosek skazanego sąd może zarządzić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 7 lutego 2009

Udzielenie informacji na żądanie administracyjnego organu egzekucyjnego

obowiązuje Pana tajemnica handlowa, ani inne ograniczenia w zakresie udzielenia informacji, gdyż nie jest Pan podmiotem, który mógłby odmówić zeznań w charakterze świadka lub odmówić odpowiedzi na pytanie. www.SerwisPrawa.pl

Typ: Porada
Data utworzenia: 3 czerwca 2011

Nieuczciwa konkurencja byłego pracownika

jej pracy, ewentualnie jakieś prawo.

Obecnie obowiązująca ustawa z dnia 22 maja 2003 roku, o działalności ubezpieczeniowej, nie zawiera ograniczenia, zgodnie z którym zakład ubezpieczeń musiałby uzyskać zgodę poprzedniego pracodawcy agenta

Słowa kluczowe: nieuczciwa konkurencja
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 3 września 2008

Pracodawca ma obowiązek potwierdzić zawarcie umowy o pracę na piśmie

ubezpieczeń społecznych, złośliwie lub uporczywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku pracy lub ubezpieczenia społecznego, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. Ponadto osoba, która narusza przepisy prawa

Słowa kluczowe: pracodawca, pracownik
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 1 kwietnia 2010
« Poprzednia 1 … 6  |  7  |  8  |  9  |  10 … 28 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.