Kalendarz przedsiębiorcy: 25-02-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Pokwitowanie spłaty zobowiązania przez wierzyciela

przedsiębiorcami dopuszczalne jest stosowanie kar umownych itp. O tym czy wskazana przez Pana kara umowna była by naliczona słusznie decyduje treść umowy. Wprost zastanawiając się nad karą za brak obrotu handlowego w przypadku jednoczesnego zablokowania możliwości

Słowa kluczowe: długi
Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 24 października 2006

Zamiana grzywny na areszt

nie może być niższa niż 10 zł, ani wyższa niż 2000 zł. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe. Proszę jednak pamiętać, że orzeczona kara

Słowa kluczowe: grzywna, karne prawo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 5 stycznia 2007

Przedawnienie wykonania kary pozbawienia wolności

pkt. 2 k.k. po upływie lat 15 od uprawomocnienia się wyroku skazującego. W doktrynie budzi wątpliwości kwalifikowanie biegu terminu przedawnienia wykonania kary w czasie gdy orzeczona kara nie może biec (z uwagi np. na zawieszenie jej wykonania lub

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 27 grudnia 2010

Zabezpieczenie pomysłu poprzez umowę o zachowaniu poufności

postanowień zawartej umowy. Zgodnie z art. 483 § 1 k.c. można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Oznacza to, że w razie

Słowa kluczowe: idea, konkurencja, NDA, pomysł
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 28 grudnia 2011

Zawieszenie wykonania kary z uwagi na stan zdrowia skazanego

tym przepisie gdy wobec skazanego została orzeczona kara lub suma kar pozbawienia wolności przekraczająca 3 lata. Niestety więc w Pana przypadku nie będzie możliwe zastosowanie także tej zasady gdyż orzeczono wobec Pana karę 3 lat i 9 (dziewięciu

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 maja 2014

Czynności agencyjne w razie skazania za popełnienie przestępstwa

Zostałem skazany za przestępstwo z art. 229 k.k. na karę grzywny. Czy w związku z tym skazaniem mogę wykonywać czynności agenta ubezpieczeniowego, czy taka kara stanowi obligatoryjną utratę uprawnień do wykonywania czynności agencyjnych?

W mojej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 4 lipca 2014

Zatarcie skazania

skazania uważa się je za niebyłe, wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych (art. 106 kodeksu karnego). Zasadą jest, że w razie skazania na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 1 czerwca 2006

Skazanie bez rozprawy czyli dobrowolne poddanie się karze

treścią art. 7 Kodeksu karnego, jest czyn zabroniony, zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. W odniesieniu do najcięższych przestępstw - zbrodni (czynów

Słowa kluczowe: karne postępowanie
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 września 2006

Zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

może uzależnić od zgody spółki albo w inny sposób ograniczyć. W opisanym przypadku mamy właśnie takie ograniczenia ustanowione w umowie spółki. Zgody udziela zarząd w formie pisemnej. W przypadku gdy zgody odmówiono, sąd rejestrowy może

Słowa kluczowe: udziałowiec, udziały
Typ: Porada
Data utworzenia: 13 listopada 2006

Kasacja od postanowienia odmawiającego usunięcie danych z Centralnego Rejestru Skazanych nie przysługuje

ograniczenia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania; na wniosek skazanego sąd może zarządzić zatarcie skazania już po upływie 3 lat. Tym samym nie ma podstaw

Słowa kluczowe: zatarcie skazania
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 28 grudnia 2006
« Poprzednia 1 … 5  |  6  |  7  |  8  |  9 … 28 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.