Kalendarz przedsiębiorcy: 25-01-2019 Termin złożenia deklaracji VAT 7 (Urząd Skarbowy)
Jesteś tutaj: Strona główna serwisu Strona głównaPorady prawnekara+ograniczenia+wolnoC59Bci
Kara umowna -

Można zastrzec w umowie, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna).
Art. 483 § 1 kodeksu cywilnego

 
Wyszukiwana fraza:

kara+ograniczenia+wolnoC59Bci

Archiwum wyszukiwanych fraz prawnych Znaleziono 273 publikacji spełniających kryteria wyszukiwania.

Wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności

warunków: 1) skazany popełnił w okresie próby przestępstwo umyśle, 2) popełnione przestępstwo było podobne do tego, za które został skazany, 3) wobec skazanego orzeczona została kara pozbawienia wolności, 4

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 16 lipca 2012

Tylko wierzyciel może zwolnić dłużnika z obowiązku zapłaty kary umownej

polega na tym, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). Ponadto zgodnie z § 2 tego przepisu, dłużnik nie może bez zgody wierzyciela zwolnić

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 26 października 2012

Ujawnienie kopii faktur może stanowić naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa

Jakiś czas temu rozstałem się z współpracującą ze mną na zasadach franczyzy firmą. Wszystko było by ok, gdyby firma nie zalegała mi z 3 nieopłaconymi fakturami. Wiem, że mają teraz spore problemy finansowe, więc chwytają się wszystkiego. Dostałem od nich ostatnio pismo, że mają podejrzenia iż złamałem zakaz konkurencji i żądają ode mnie…

Typ: Porada
Kategoria: Prawo
Data utworzenia: 23 listopada 2012

Sprawa karna związana z poświadczeniem podpisu

autentycznego używa, w tym wypadku sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Prawdopodobnie wszystkie te przepisy zostały naruszone jednym czynem, albowiem powołany został art. 11

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 9 grudnia 2013

Brak zastrzeżonej kary umownej może utrudnić dochodzenie roszczeń niepieniężnych z umowy przedwstępnej

z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna). W takim przypadku nienależyte wykonanie umowy w postaci niespełnienia warunku braku zameldowania osób w sprzedawanej

Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 25 października 2012

Odpowiedzialność karna za współsprawstwo

zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieżenia

Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 8 maja 2010

Swoboda korzystania z mieszkania

znamiona czynu opisanego w tymże artykule. Warto przy tym poinformować sąsiadkę iż składanie fałszywych oskarżeń jest przestępstwem z art. 234 KK (kodeksu karnego) zagrożonym kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2

Słowa kluczowe: prawo własności
Typ: Porada
Data utworzenia: 26 marca 2007

Naruszenie dóbr osobistych przez sąsiada

pieniężnej na wskazany cel społeczny. Opisane zdarzenie może także miech cechy wykroczenia - art. 107 kw (kodeksu wykroczeń) przewiduje odpowiedzialność sprawcy (kara ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 zł albo kara nagany), który w celu

Słowa kluczowe: dobra osobiste
Typ: Porada
Kategoria: Prawo cywilne
Data utworzenia: 24 lipca 2007

Jazda samochodem pod wpływem alkoholu

powietrznym znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, zagrożone jest karą grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2 - art. 178a§1 kk. Jednym słowem oznacza to, że sąd może sprawcę skazać zarówno

Słowa kluczowe: karne prawo, przestępstwo
Typ: Porada
Kategoria: Prawo karne
Data utworzenia: 22 maja 2006

Zatarcie skazania - zwolnienie pracownika samorządowego skazanego za przestępstwo

na grzywnę albo karę ograniczenia wolności. Z mocy prawa takie zatarcie następuje w tym przypadku po upływie lat 5. W naszej opinii kara grzywny została wykonana w chwili wpłaty ostatniej raty, stąd okres uprawniający do zatarcia skazania

Typ: Porada
Kategoria: Prawo pracy
Data utworzenia: 11 kwietnia 2007
« Poprzednia 1  |  2  |  3  |  4  |  5 … 28 Następna »
® 2008 - 2019 SerwisPrawa.pl sp. z o.o. Korzystanie z portalu oznacza akceptację regulaminu.